Till navigation Till innehåll (s)

Resultat för socialkontorets brukarundersökning 2023

Här hittar du det senaste resultatet för den brukarundersökning som Sveriges kommuner och regioner (SKR) genomför varje år. Undersökningarna ger kunskap om hur brukare upplever kontakten med och stödet från socialtjänsten. Resultatet används för att utveckla verksamheten i dialog med brukare och personal.

Så här läser du resultatet

Resultaten avser andel positiva svar (%). Det betyder att om svaret på en fråga har siffran 90 så innebär det att 90 procent av de som har svarat har en positiv upplevelse.

Övergripande resultat för Sollentuna

(inklusive socialpsykiatri)

Antal svar: 165

 • Helhetssyn (nöjdhet): 87
 • Få kontakt : 88
 • Tydlig information: 94
 • Visar förståelse: 89
 • Inflytande : 95
 • Påverka hjälp: 77
 • Förbättrad situation: 79                  

Resultat på verksamhetsnivå

Missbruks- och beroendevård

 • Helhetssyn (nöjdhet): 100
 • Få kontakt: 86
 • Tydlig information: 100
 • Visar förståelse: 100
 • Inflytande: 100
 • Påverka hjälp: 86
 • Förbättrad situation: 100

BoU vårdnadshavare

 • Helhetssyn (nöjdhet): 79
 • Få kontakt: 87
 • Tydlig information: 93
 • Visar förståelse: 87
 • Inflytande: 93
 • Påverka hjälp: 81
 • Förbättrad situation: 77

BoU- ungdomar 13 år och uppåt

 • Helhetssyn (nöjdhet): 96
 • Få kontakt: 96
 • Tydlig information: 93
 • Visar förståelse: 97
 • Inflytande: 92
 • Påverka hjälp: 79
 • Förbättrad situation: 81

Ekonomiskt bistånd

 • Helhetssyn (nöjdhet): 83
 • Få kontakt: 85
 • Tydlig information: 91
 • Visar förståelse: 84
 • Inflytande: 95
 • Påverka hjälp: 69
 • Förbättrad situation: 78

Socialpsykiatri

 • Helhetssyn (nöjdhet): 92
 • Få kontakt: 85
 • Tydlig information: 100
 • Visar förståelse: 93
 • Inflytande: 100
 • Påverka hjälp: 81
 • Förbättrad situation: 77

Övergripande resultat för Sollentuna

(exklusive socialpsykiatri)

Antal svar: 136

 • Helhetssyn: 86
 • Få kontakt: 88
 • Tydlig information: 92
 • Visar förståelse: 89
 • Inflytande: 94
 • Påverka hjälp: 76
 • Förbättrad situation: 80

Databas för kommuner och regioner

Kolada är en öppen databas för kommuner och regioner. Du kan läsa fler resultat på Kolada. 

Jag vill komma till Koladas webbsida för att läsa fler resultat

Mer läsning för dig