Till navigation Till innehåll (s)

Anhörig till person med beroendeproblematik

Är du anhörig till en vuxen person med alkohol-, drog eller spelproblem? Sollentuna beroendemottagning erbjuder dig som bor i kommunen att delta i anhöriggrupp vid 6 tillfällen.

Träffarna är utformade som en självhjälpsgrupp med gruppsamtal med utgångspunkt i ett evidensbaserat program som rekommenderas i Socialstyrelsens nationella riktlinjer.

Varje träff har ett tema till exempel möjliggörande beteende, kommunikation, skuldkänslor, sorg och skam. Syftet med samtalen är att uppnå eget välbefinnande även om din närstående inte vill eller kan göra en förändring.

Datum, tid och plats

  • 28 september - 7 december 2023
  • varannan torsdag 16.00-18.00
  • Plats: Tingsvägen 17

Efter intresseanmälan till anhöriggrupp tar behandlare kontakt för att boka ett första informationssamtal. För att gruppen ska kunna starta så krävs minst fem anmälda deltagare. 

Kontakt och intresseanmälan

E-post: beroendemottagningen@sollentuna.se

Telefon: 08-579 226 62 eller 08-579 226 67