Information om coronaviruset

Folkhälsomyndigheten har nu beslutat om skärpta allmänna råd för Stockholms län.
Här finns kommunens samlade information.

Till navigation Till innehåll (s)

Biståndsbedömda insatser för anhöriga 

För dig som hjälper eller stödjer en närstående finns olika biståndsbedömda insatser för avlastning att söka. 

Insatserna kan till exempel vara:

  • vara avlösning i hemmet
  • dagverksamhet
  • växelvård
  • eller serviceinsatser från hemtjänsten i form av inköp, städning eller tvättning.

Mer information om insatserna och hur ansökan görs får du av anhörigkonsulenten, demenssamordnaren eller av kontaktcenter.

Kontaktuppgifter