Till navigation Till innehåll (s)

Anhörigvårdarkort

Om du vårdar eller har stor omsorg om en vuxen anhörig eller annan närstående har du möjlighet att bära ett anhörigvårdarkort. Kortet får du av anhörigkonsulenten.

Anhörigvårdarkortet ska vara en säkerhet för den anhörige/närstående om den person som vårdar råkar ut för akut sjukdom eller olycka. Kortet är gult, i visitkortsstorlek, och innehåller följande information: 

  • Namn på den som är anhörigvårdare och som ansvarar för en person som är beroende av hjälp.
  • Uppgifter om den som vårdas.
  • Namn på personer som kan kontaktas i händelse av sjukdom eller olyckshändelse. Dessa personer är informerade om vad de ska göra om de får en påringning.