Till navigation Till innehåll (s)

Hjälpmedel 

Om man har en funktionsnedsättning kan man behöva hjälpmedel för att livet ska fungera så bra som möjligt. Till exempel rullatorer, käppar och rullstolar.

Träffa en förskrivare

För att få hjälpmedel behöver man träffa en förskrivare. Det kan till exempel vara en 

  • arbetsterapeut
  • sjukgymnast
  • fysioterapeut
  • logoped
  • audionom
  • synpedagog
  • sjuksköterska

Ofta börjar man med att ta kontakt med en vårdcentral eller motsvarande vårdmottagning, och hänvisas därifrån vidare till rätt förskrivare.

1177 Vårdguiden

På 1177 Vårdguiden har Stockholms läns landsting samlat all information du behöver veta om hjälpmedel. Till exempel vad som händer om ett hjälpmedel går sönder eller om du ska lämna tillbaka ett, och hur du ansöker.

1177 Vårdguiden