Till navigation Till innehåll (s)

Korttidsboende

Korttidsboende är ofta ett komplement till hemtjänst eller en form av anhörigstöd. Korttidsboende är en tillfälligt boende där den enskilde får personlig omvårdnad, aktivering och stimulans.

Äldreboenden med korttidsplatser i Sollentuna