Information om coronaviruset

Folkhälsomyndigheten har nu beslutat om skärpta nationella råd för hela Sverige.
Här finns kommunens samlade information.

Till navigation Till innehåll (s)

Korttidsboende 

Korttidsboende är ofta ett komplement till hemtjänst eller en form av anhörigstöd. Korttidsboende är en tillfälligt boende där den enskilde får personlig omvårdnad, aktivering och stimulans.

Äldreboenden med korttidsplatser i Sollentuna