Till navigation Till innehåll (s)
-

Ribbings backe (Edsberg) - A&O ansvar och omsorg

Kontaktuppgifter, hitta hit och en egen presentation.

Ribbings backe är ett trivsamt boende med målet att alla ska känna sig trygga, uppmärksammade och ha möjlighet att uppleva välbefinnande. Vi satsar på individanpassad omsorg, god mat och en stimulerande och varm gemenskap. 

Kontaktuppgifter

Ribbings backe

Adress
Ribbings väg 87, 192 52 Sollentuna

Telefonnummer
076-160 09 77

E-post
regina@ansvarochomsorg.se

Ribbings backe - Ansvar och Omsorg

Inriktning

Demens- och omvårdnadsboende

Driftsform

Drivs på uppdrag av Sollentuna kommun.

Presentation

Aktivare boende på Ribbings backe

Vårt mål är att skapa ett aktivare boende för dig som bor på Ribbings backe. Vi arbetar för att du ska få uppleva en meningsfull och innehållsrik vardag på dina villkor. Vi prioriterar det sociala och människors behov av samhörighet med andra. Vi använder oss också av musikens positiva effekter på hälsan.

Modernt och hemlikt boende

Ribbings backe är ett modernt äldreboende i hemlik miljö byggd 2006. Boendet ligger centralt nära Edsbergs centrum, naturen och olika affärer.

Det finns 48 trevliga lägenheter uppdelat på 3 plan med små avdelningar om åtta boende. Vi har två boendegrupper för omvårdnad och fyra för demenssjukdom. På varje enhet finns trivsamma gemensamma utrymmen för måltider och samvaro.

På Ribbings backe kan du ta med dig egna möbler när du flyttar hit. Du står själv för anskaffning av textilier, hemförsäkring, städartiklar mm.

Temacoach - en inspiratör

På Ribbings backe har vi en temacoach som planerar aktiviteter för att skapa en meningsfull vardag för dig tillsammans med dig, din kontaktman och övriga boende.

Aktiviteter kan t.ex. vara sång, pub kvällar, gymnastik, zumba, utflykter, temadagar, fester, samtal, bokcirklar, bild och teater. Aktiviteterna sker både individuellt och i grupp.

Vi samarbetar med musiker, föredragshållare, närstående och medarbetare. Se gärna vår hemsida med veckans aktuella aktiviteter.

Trygg vård och omsorg

Vår värdegrund innebär att vi har ett hälsoperspektiv och ser till dina resurser och möjligheter när vi planerar din vård och omsorg tillsammans med din kontaktman, temacoach och det tvärprofessionella teamet.

När du flyttar in erbjuds du ett ankomstsamtal där dina behov, önskemål och bakgrund dokumenteras i en genomförandeplan. Vi för därefter kontinuerligt en dialog med dig och dina närstående om din vård och omsorg.

Sjuksköterska finns på Ribbings backe dygnet runt, sjukgymnast och arbetsterapeut är på plats flera dagar i veckan.

Närstående en viktig resurs

Närstående är alltid välkomna till Ribbings backe som vi ser som en resurs och vill ta tillvara deras kunskaper, idéer och synpunkter. Vi har närståendeträffar en gång per termin.

Anhörigombud finns på varje plan som ska vara ett stöd för anhöriga om det uppkommer frågor eller funderingar kring verksamheten eller annat.

Pedagogiska måltider

Vi har pedagogiska måltider där medarbetarna sitter med vid bordet. Vi satsar på att maten ska vara god och att det råder harmoni vid måltidssituationen.

Kostmöte anordnas två gånger/termin, där kostombud, boende och verksamhetschefen kan diskutera aktuella kostfrågor. Behov och önskemål styr.

Vårt arbetssätt

Vårt arbetssätt grundar sig i att skapa meningsfullhet, delaktighet och trygghet för dig; det salutogena synsättet. Utförligare information om hur vi arbetar finns på vår hemsida.

Vi utvärderar verksamheten bl.a. genom en årlig kvalitetsundersökning där boende, närstående, uppdragsgivare och medarbetare värderar hur vi uppfyller vårt mål och hur vi kan bli bättre.