Till navigation Till innehåll (s)
-

Rådan (Silverdal) - Vårdstyrkan

Kontaktuppgifter, hitta hit och en egen presentation.

Rådans äldreboende har sjuksköterskor, omvårdnadspersonal, sjukgymnast och arbetsterapeut samt en Silviasyster och tre Leva Livet inspiratörer. Leva Livet-gruppen ordnar olika former av aktiviteter inom- och utomhus.

Kontaktuppgifter

Rådan

Adress
Rådanvägen 27, 191 38 Sollentuna

Telefonnummer
08-473 55 99

E-post
annika.gunnestad@vardstyrkan.com

Rådan - Vårdstyrkan

Inriktning

Demens- och omvårdnadsboende

Driftsform

Drivs på uppdrag av Sollentuna kommun

Presentation

Vård- och omsorgsboendet Rådan ligger i Silverdal i Sollentuna och har plats för 52 boende i tre plan. Varje plan består av två enheter där det finns ett gemensamt kök. Det finns tillgång till uteplatser och vackra promenadvägar i anslutningen till boendet.

Lägenheterna på Rådan håller hög standard och består av ett stort rum med rymligt duschrum. Varje rum är utrustat med säng och madrass. Du kan alltså sätta din egen prägel på rummet genom att ta med dig möbler från ditt tidigare hem. I lägenheten finns det telefonjack, antennuttag för TV, brand- och personlarm. Ni har även tillgång till ett litet kylskåp.

Maten levereras varm till lunch varje dag från Svea Cater och serveras i den gemensamma matsalen på varje avdelning. Vid speciella högtider uppmärksammas detta genom en tillställning i den stora samlingssalen.

Verksamheten bedrivs dygnet runt årets samtliga dagar och det finns sjuksköterskor och omvårdnadspersonal på plats dygnet. Arbetsterapeut och sjukgymnast finns på dagtid vardagar och dietist ca 1 gång per månad eller vid behov. Läkare kommer till boendet en gång i veckan samt vid behov, vid akuta situationer kallar sjuksköterska på jour läkare. Landstinget ansvarar för läkarvården.

Vården präglas av en helhetssyn på människan och genomsyras av grundtanken att de boende har förmåga att själva välja hur de vill leva sitt liv. Individens behov och önskemål i sitt boende tillgodoses så långt det är möjligt. Om behov av god man eller förvaltare uppstår underrättas närstående eller biståndsbedömare

Varje boende har rätt till en personlig kontaktperson. Tillsammans med den boende och dennes närstående sammanfattar kontaktpersonen den boendes behov och önskemål i en individuell genomförandeplan som gemensamt och regelbundet uppdateras tillsammans med omvårdnadsansvarig sjuksköterska.

Meningsfull sysselsättning, stimulans och kulturutbud erbjuds de boende med utgångspunkt från vad var och en önskar och orkar. Möjlighet att delta i utförandet av vardagsgöromål ges också. Utevistelse erbjuds och personalen hjälper den boende så att det sociala nätverket kan bibehålla.

På boendet finns på vardagar tillgång till en Silviasyster som är specialist inom demensvård för bästa möjliga bemötande utifrån behov.

Vård i livets slutskede ingår som en naturlig del i omvårdnaden. Denna omvårdnad är av hög kvalitet. Lindring av smärta eller andra obehag, kärleksfull omvårdnad och en fridfull miljö är viktiga inslag. Personliga önskemål tillgodoses så långt det är möjligt. Oavsett vem Du är, varifrån Du kommer eller vilka behov Du har är vårt mål att ge Dig trygghet, kontinuitet och finna lösningar för just Dig och Din livssituation som är så bra som möjligt.