Till navigation Till innehåll (s)
-

Norrgården (Norrviken) - Vardaga

Kontaktuppgifter, hitta hit och en egen presentation.

Vi har ett rikt aktivitetsutbud och en tillgänglig trädgård för utevistelse. Vi har husdjur: höns, kaniner, undulater och katt. Vår side-by-side cykel uppskattas av de äldre. För övrigt är det mycket sång och musik.

Kontaktuppgifter

Norrgården

Adress
Johan Berndes väg 5-7, 192 72 Sollentuna

Telefonnummer
08-754 03 65

E-post
susann.malkic@vardaga.se

Norrgården - Vardaga

Inriktning

Demens- och omvårdnadsboende

Driftsform

Drivs på uppdrag av Sollentuna kommun.

Presentation

Boendemiljö

Boendet ligger i Norrviken intill Sollentuna kyrka och drivs av Vardaga. Det är en vacker och hemlik miljö, med stor härlig fruktträdgård. Norrgårdens äldsta del har funnits sedan 30-talen. Tillbyggnad har skett under åren.

Boendet är indelat i tre gruppboenden för demenssjuka och två omvårdnadsboenden. På samtliga avdelningar finns ett gemensamt kök, dagrum, TV och på vissa avdelningar finns balkong. På Norrgården bor du i egen lägenhet med egna möbler och andra kära ting. Säng och madrass finns att tillgå

På bottenvåningen finns ett gemensamhetsutrymme som kallas trädgårdsrummet där vi erbjuder olika aktiviteter och arrangemang. Här finns storbilds-TV samt högtalaranläggning.

Kost och måltider

Vi erbjuder näringsrik mat, som anpassas efter dina behov. Du väljer själv om du vill äta i matsalen eller i Din lägenhet.

Kontaktmannaskap och samverkan

Varje boende har en kontaktman. Det innebär att en av personalen har huvudansvaret för att dina behov skall tillgodoses och att en kontinuerlig kontakt upprätthålls med närstående.

Kontaktmannen har också ansvar för att en individuell omvårdnadsplan. Denna genomförandeplan upprättas i samråd med Dig och Dina anhöriga.

Vid inflyttning

När Du flyttar in erbjuds du ett ankomstsamtal med sjuksköterska, kontaktperson, sjukgymnast, arbetsterapeut och aktivitör. Verksamhetschef deltar om så bedöms viktigt. Med samtalet som grund skapar vi en genomförandeplan där dina behov, önskemål och bakgrund dokumenteras. Detta samtal är en god grund i vår strävan att forma vården och omsorgen så individanpassad som möjligt

Närstående

Närstående är alltid välkomna till Norrgården. Vi ser Er som en ovärderlig resurs och vi vill understryka att närståendes insatser, kunskaper och synpunkter är mycket viktig i vårt arbete att skapa individanpassad vård och omsorg.

Vi hoppas att alla skall känna sig välkomna till Norrgården och tar tacksamt emot synpunkter som kan förbättra vårt arbete. Vi anordnar regelbundet anhörigmöten.

Hälso- och sjukvård

Omvårdnadsansvarig sjuksköterska har det övergripande medicinska ansvaret. Sjuksköterska finns i aktiv tjänst mellan 07:00-18:00. Övrig tid har Norrgården avtal med sjuksköterskejour. Ansvariga läkare kommer ifrån Capio Legevisitten SÄBO och rond sker två gånger i veckan. Jourläkare finns att kontakta dygnets alla timmar.

På Norrgården finns även tillgång till arbetsterapeut och sjukgymnast för paramedicinska bedömningar och ordination av tekniska hjälpmedel. Avtal finns med tandläkare där Du erbjuds kostnadsfri munhälso- bedömning årligen

Vi som arbetar på Norrgården

Verksamheten leds av verksamhetschefen. Till sin hjälp har verksamhetschefen tre driftsledare som leder och fördelar arbetet. Övrig personal består av undersköterskor, vårdbiträden, aktivitörer och kostombud.

Vårt strävar efter att sociala, kulturella och andliga behov skall beaktas, olika livsåskådningar skall respekteras och att vården och omsorgen skall präglas av en helhetssyn.