Information om coronaviruset

Folkhälsomyndigheten har nu beslutat om skärpta nationella råd för hela Sverige.
Här finns kommunens samlade information.

Till navigation Till innehåll (s)

Överklagande av avgiftsbeslut 

Så kan du överklaga ditt avgiftsbeslut för äldreomsorg.

Varje enskild person som berörs av avgiftsbeslutet kan överklaga beslutet till allmän förvaltningsrätt. Om detta blir aktuellt för dig ska du vända dig till avgiftshandläggaren i kommunen. 

Telefon: 08-579 210 78

E-post: von@sollentuna.se