Till navigation Till innehåll (s)

Ändring av avgift - Äldreboende

Du anmäler själv om din inkomst förändrats sen du fick ditt avgiftsbeslut.

Ditt avgiftsbeslut kan ändras om din inkomst, ditt civilstånd, din bostadskostnad (inklusive bostadsbidrag och bostadstillägg) eller ditt behov av förhöjt förbehållsbelopp förändras. Alla dessa förändringar måste du själv meddela kommunen så att de kan ändra ditt avgiftsbeslut.

Kontakta kommunens kontaktcenter på: 

Telefon: 08-579 210 00
E-post: von@sollentuna.se