Till navigation Till innehåll (s)

Hemtjänst, larm, mat, dagverksamhet och korttidsboende 

Avgifter, blanketter, autogiro och överklagande av beslut.

Nya avgifter för 2020

Den 19 september fattade kommunfullmäktige beslut om en höjning av avgifterna för hemtjänst och matavgift för särskilt boende från och med 1 januari 2020. Sollentuna kommun har inte höjt avgifterna på många år och får med den här justeringen avgifter mer i linje med jämförbara kommuners,

De nya avgifterna börjar gälla 1 januari 2020. Första betalningen sker i februari 2020. Nedan hittar du de nya avgifterna.

Avgifter

Hemtjänst 200 kr per timme

Gäller från och med 1 januari 2019.

Avgifter - gäller till och med den 31 december 2019

 • Hemtjänst
  87 kronor per timme
 • Trygghetslarm
  201 kronor per månad
 • Biståndsbedömd dagverksamhet
  44 kronor per dag
 • Korttids- och växelboende
  69 kronor per dygn

Kostnad för mat (Dessa avgifter ingår inte i högkostnadsskyddet.)

 • Mat på dagverksamhet
  43 kronor per dag
 • Mat på korttids- och växelboende
  89 kronor per dygn

Högkostnadsskydd

Högkostnadsskyddets maxtaxa för är 2 089 kronor per månad och gäller för hemtjänstavgift samt avgifter för trygghetslarm, leverans av matlåda, biståndsbedömd dagverksamhet, korttidsvistelse och vård och omsorg i äldreboende, men inte för matkostnader. Högkostnadsskyddet innebär att du inte behöver betala mer än max 2 089 kronor per månad för de avgifter som ingår i högkostnadsskyddet.

Avgift för matlåda

Du betalar din avgift för matlåda direkt till ditt hemtjänstföretag alternativt till den leverantör av matlåda som ditt hemtjänstföretag har avtal med.

Betala matlåda med autogiro

Ta kontakt med ditt hemtjänstföretag och be dem om att få betala med autogiro. 

Blanketter