Till navigation Till innehåll (s)

Hemtjänst, larm, mat, dagverksamhet och korttidsboende

Avgifter, blanketter, autogiro och överklagande av beslut.

Avgifter 2021

 • Hemtjänst
  205 kronor per timme
 • Trygghetslarm
  206 kronor per månad
 • Biståndsbedömd dagverksamhet
  45 kronor per dag
 • Korttids- och växelboende
  70 kronor per dygn

Kostnad för mat (dessa avgifter ingår inte i högkostnadsskyddet)

 • Mat på dagverksamhet
  44 kronor per dag
 • Mat på korttids- och växelboende
  116 kronor per dygn

Högkostnadsskydd

Högkostnadsskyddets maxtaxa för är 2 139 kronor per månad och gäller för hemtjänstavgift samt avgifter för trygghetslarm, leverans av matlåda, biståndsbedömd dagverksamhet, korttidsvistelse och vård och omsorg i äldreboende, men inte för matkostnader. Högkostnadsskyddet innebär att du inte behöver betala mer än max 2 139 kronor per månad för de avgifter som ingår i högkostnadsskyddet.

Avgift för matlåda

Du betalar din avgift för matlåda direkt till ditt hemtjänstföretag alternativt till den leverantör av matlåda som ditt hemtjänstföretag har avtal med.

Betala matlåda med autogiro

Ta kontakt med ditt hemtjänstföretag och be dem om att få betala med autogiro. 

Blanketter