Till navigation Till innehåll (s)

Överklagande av avgiftsbeslut

Så kan du överklaga ditt avgiftsbeslut för äldreomsorg.

Varje enskild person som berörs av avgiftsbeslutet kan överklaga beslutet till allmän förvaltningsrätt. Om detta blir aktuellt för dig ska du vända dig till avgiftshandläggaren i kommunen. 

Telefon: 08-579 210 00

E-post: von@sollentuna.se