Till navigation Till innehåll (s)

Avgifter för äldreboende 

Avgifter, hyra, autogiro, blanketter och överklagande av beslut.

Avgifter 2021

På äldreboenden betalar man en avgift för vård och omsorg. Dessutom betalar man hyra för det rum eller den lägenhet man bor i samt en kostnad för mat. Den som har låg inkomst kan få avgiften för vård och omsorg reducerad.

 • Avgift för vård och omsorg
  2 139 kronor per månad 
 • Kostnad för mat
  3 480 kronor per månad
 • Hyra
  Kostnaden varierar beroende på boende.

Hyra

Din nettobostadskostnad (hyra minus ev. bostadstillägg) kan påverka avgiften. Om den ena maken flyttar in på ett äldreboende och den andra maken bor kvar i den gemensamma bostaden kan båda söka bostadstillägg för varsin hyra.

Nedan ges exempel på hyror för äldreboenden i Sollentuna. Dessa kan variera beroende på rummets eller lägenhetens standard och storlek.

 • Edsbergs äldreboende 5971-6372 kr/mån
 • Bergkälla 5900-7000 kronor/mån
 • Gillbogården 5 424-5 767 kronor/mån
 • Norrgården 4979 kronor/mån
 • Ribbings backe 6266kr/månad 
  Rådans äldreboende 6484 kronor/mån
 • Soltorp 5 365-5 681 kronor/mån
 • Nytorps äldreboende 5 220 och 5 294 kronor/mån

På de äldreboenden där kommunen inte är hyresvärd, betalas hyra enligt kontrakt med hyresvärden.

Hyran för lägenheten eller rummet beräknas normalt efter bruksvärdesprincipen. Den som har låg inkomst bör ansöka om bostadstillägg hos Pensionsmyndigheten.

E-tjänster

Inkomstuppgifter för beräkning av avgifter för hemtjänst, dagverksamhet och särskilt boende

Ansökan om reducering av omvårdnadsavgiften på grund av dubbla boendekostnader

Blanketter