Till navigation Till innehåll (s)

En månad fri från våld i nordväst 

Här hittar du programmet för en månad fri från våld i nordväst. Varmt välkommen att anmäla dig!

Om en månad fri från våld

En vecka fri från våld är en återkommande nationell kampanj-och aktivitetsvecka med syfte att synliggöra det våldspreventiva arbetet och inspirera till lokal och regional samverkan. I år så går sju norrortskommuner ihop för att öka kunskap om våld i nära relationer och stärka samverkan under hela november: En månad fri från våld i nordväst.

I år fokuserar vi på särskilt sårbara grupper och hur kan vi upptäcka, agera och förebygga våldsutsatthet.

På den här sidan kommer du att kunna anmäla dig till olika programpunkter i september.

Preliminärt program - mer programpunkter kommer

Våld mot äldre – vad innefattar det, hur kan vi upptäcka och hur kan vi hjälpa?

1 nov kl. 13:00 – 14.30

Föreläsare: Johanna Simmons

Föreläsning om nyanländas våldsutsatthet 

Föreläsare: Somaya Kvinnojour

11 november kl.13.00-15:00

Våldsutsatthet, trauma & beroendeproblematik

12 november: kl. 10:00-11:30

Utnyttjad, våldtagen & såld

16 november förmiddag

Arrangör: Inte din hora

Föreläsare: Paulina Bengtsson

Våld i hbtqi-personers nära relationer- kunskap och bemötande

 17 november kl. 10:00- 11.30

Föreläsare: RFSL

VIP Viktig Intressant Person (VIP)

23 november kl 09-10.15

Föreläsare: Eskilstuna kommun

Ett utbildningsmaterial för personer med funktionsnedsättning, som främjar hälsa, känsla av sammanhang och jämlika relationer.

Operation kvinnofrid

26 november