Till navigation Till innehåll (s)

Stöd och hjälp att hantera ilska/kontrollbehov

För den som har svårt att hantera sin ilska och utsätter sin partner för våld finns stöd och hjälp att få till förändring.

Välj att sluta-linjen

Telefon: 020-555 666

Är du svartsjuk, arg eller kontrollerande? Utsätter du en närstående för våld eller hot, eller är du orolig för att du ska göra det? Nu kan du ringa anonymt till den nystartade Välj att sluta-linjen.

Här får du prata med en utbildad terapeut eller annan professionell som har vana att samtala med och hjälpa personer med olika typer av kontrollerade och våldsamma beteenden.

Webbplats: Välj att sluta-linjen.

Kontakta socialtjänsten om du:

  • har svårt att hantera din ilska
  • hamnar i konflikter i dina relationer som leder till hot- och/eller våldssituationer
  • använder hot och/eller våld i dina relationer till närstående.

Telefon: 08-579 210 00 

Det går att förändra ett våldsamt beteende - välj att sluta

Informationsfilm - Välj att sluta

Definitionen av våld i nära relation

”Våld är varje handling riktad mot en annan person, som genom att denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från att göra något som den vill” (Per Isdal, Alternativ Till Våld).

Vid kontakt kommer du att ges möjlighet att förstå dig själv bättre och hitta alternativ till våldshandlingar

  • Du blir lyssnad till och får hjälp att klarlägga dina problem
  • Du får möjlighet att förändra tankar och handlingar som leder till hot och/eller våld i dina relationer 
  • Tillsammans hjälps vi åt att hitta alternativa handlingsmönster och strategier.