Till navigation Till innehåll (s)

Konstgräs

Kommun & Politik, Uppleva & göra

Plats för fotbollsplan i södra Sollentuna utreds vidare

Sökandet efter en lämplig plats för en fotbollsplan för 11-mannaspel i södra Sollentuna fortsätter. Just nu ligger frågan hos kommunledningskontoret som fortsätter utreda vilket som är det bästa läget. Ambitionen är att ta ett politiskt beslut under hösten 2020.

2019 antogs en förstudie som beställts av kultur- och fritidskontoret kring läge för en fotbollsplan i södra Sollentuna.

— Södra delen av Sollentuna har vuxit. Många barn och ungdomar, föräldrar och föreningslivet har därför under lång tid efterfrågat ytterligare en konstgräsplan för sin verksamhet i de södra kommundelarna. Det är vår ambition att snarast därför tillskapa en sådan plan. Vi kommer aldrig att hitta en plats som tillfredsställer alla i området. Men barn och ungdomars fritid ska väga mycket tungt när vi beslutar om lämplig plats, säger Magnus Ramstrand, KD, ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

I den förstudie som gjorts har flera olika platser för lämplig lokalisering kring Silverdal och Tegelhagen prövats. Den senaste platsen som prövats är öster om Tegelhagsvägen där tidigare en förskola legat.  

När en fördjupad översyn är klar kan ärendet behandlas för politiskt beslut i samband med andra budget och investeringsbeslut som tas i november 2020.

Till nyhetsarkivet