Till navigation Till innehåll (s)

entre hammarbacken

Uppleva & göra

Sollentuna rankas som en av länets bästa friluftskommuner!

Sollentuna rankas som Stockholms bästa friluftskommun och hamnar på en delad förstaplats i länet när Naturvårdsverkets rankar kommunerna i länet.

I Naturvårdsverkets årliga rankning ”Sveriges friluftskommun” hamnar Sollentuna kommun på en delad första plats med 28 poäng av 32 möjliga. Förstaplatsen delas med Huddinge kommun. Högst poäng, 13 av 14 möjliga, får Sollentuna i området ”Aktiviteter inom friluftsliv”.

Sollentuna kommun har arbetat aktivt för att öka tillgängligheten till kommunens naturreservat, syftet är att öka den fysiska tillgängligheten för personer med funktionsvariationer. De åtgärder som gjorts vid i naturreservatens entréer underlättar för en bred målgrupp. Några av de åtgärder som genomförs har utformats i samråd med kommunens Naturskola för att underlätta naturstudier för barn med särskilda behov på tillgänglighet. Flera av de nya tillgängliga grillplatserna ligger nära skolor och förskolor och används flitigt av förskolor och skolor.

– Under många år har Sollentuna kommun arbetat systematiskt med att tillgängliggöra våra naturreservat. Att vi får denna uppmuntran utnämning visar att arbetet ger genklang också utöver länet. Nu fortsätter vi öppna upp möjligheten för ännu fler att kunna njuta av de härliga gröna områden som är en så betydande del av vår uppskattade livsmiljö, säger Thomas Ardenfors (M), ordförande i natur- och tekniknämnden. 

Om ”Sveriges friluftskommun”

Undersökningen är ett samarbete mellan Naturvårdsverket, Svenskt Friluftsliv och Sveriges Fritids- och Kulturchefsförening. Varje år delar de ut priset Sveriges friluftskommun för att stimulera och uppmuntra kommunernas arbete med friluftsliv.

Läs mer om Sveriges friluftskommunJag vill läsa mer om Sollentunas naturreservat!

 

 

Till nyhetsarkivet