Till navigation Till innehåll (s)
Uppleva & göra

Skaparverkstan kostnadsfri för flyktingar

Barn som befinner sig på flykt i Sverige ska kunna besöka Skaparverkstan på Stallbacken kultur utan kostnad. Det beslutet tog Kultur- och fritidsnämnden under deras senaste sammanträde. Den slopade avgiften gäller till en början året ut.

Skaparverkstan på Stallbacken kultur är en kreativ verkstad för barn från 4 år och medföljande vuxen. Under Kultur- och fritidsnämndens senaste sammanträde togs beslut om att barn som omfattas av lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. (LMA) inte ska betala deltagaravgiften på 70 kronor.

- Vi kan bidra till inkludering och integration på många olika sätt. Att ta bort avgiften för den här verksamheten är en del i det arbetet. Beslutet innebär att en utsatt målgrupp nu har möjlighet att ta del av Skaparverkstans kreativa verksamhet, säger Thomas Nyman (KD) ordförande i Kultur- och fritidsnämnden.

Den slopade avgiften kommer att gälla året ut. Därefter kommer insatsen att utvärderas.  

 

Till nyhetsarkivet