Till navigation Till innehåll (s)

Uppleva & göra

Nytt handelshus öppnar upp i Edsvik

Under våren öppnar ett nytt handelshus i Edsvik. Den 13 februari öppnar handelshuset Logen Edsvik med lokala företagare från Sollentuna.

Under våren 2020 tog Sollentuna kommunfullmäktige beslut om en långsiktig plan för Edsvik. Målet är att göra Edsvik till en tillgängligare och mer levande mötesplats, med en blandning av olika aktörer som tillsammans driver utvecklingen i området framåt.

Utvecklingen av Edsvik sker steg för steg, och 13 februari öppnar ett helt nytt koncept upp. Logen Edsvik är ett handelshus bestående av lokala företagare från Sollentuna, som erbjuder en mix av inredning, blommor, kläder, keramik, hälsa och träning. Lokalerna kommer också att erbjuda mötesplatser och eventlokaler. Logen Edsvik drivs av grundaren Eleonor Dahlhäll.

- Det är spännande och mycket positivt att Edsvik tar nya steg mot att bli en tillgänglig och levande mötesplats för hela Sollentuna. Edsvik är ett viktigt besöksmål för såväl vår kommun som för våra grannkommuner. Tillsammans med SKAB breddar vi vårt utbud och lockar ännu fler besökare, säger Thomas Nyman(KD), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Stallbacken kultur

Kommunens kulturella satsning ”Stallbacken Kultur” i Edsvik kommer att fortsätta att bedriva verksamhet i den gamla ladugården (före detta Konsthall väst). Utställningar, konserter och andra kulturella evenemang kommer att fylla lokalen så snart smittläget så tillåter. Barn och unga är fortsatt en viktig målgrupp för verksamheten, inte minst genom Skaparverkstan och elevutställningar. Idag är lokalerna och arrangemangen stängda med anledning av covid-19.

Utställningen ”Gösta Ask Fotografiska ögonblick från Sollentuna” kan ses digitalt på Sollentuna kommuns webbplats.

Utställning med Gösta Ask

Edsbergs slott

I Edsbergs slott erbjuds kulturaktiviteter som konserter, litterära salonger och visningar. Idag är lokalerna och arrangemangen stängda med anledning av covid-19.

Kommunfastigheterna i Edsvik

- Resan mot att skapa ett kulturellt vardagsrum på Edsvik fortsätter. Samtidigt som det pågår ett mycket viktig utredningsarbete med att se över de olika fastigheternas kondition, tar vi också han om mindre men viktiga saker som att se över alla gamla skyltar, ordna med belysning och andra insatser för platsen. För SKAB är det viktigt att också, under denna process, kunna erbjuda besökarna ett flertal olika aktörer som står beredda att serva de många som besöker Edsvik. Nu tar vi ytterligare ett steg när gamla konsthall öst blir ett nytt handelshus med fokus på Sollentunaföretag. Detta är mycket glädjande och ger ännu fler människor anledning att regelbundet söka sig till detta vackra område, säger Thomas Ardenfors, Styrelseordförande i Sollentuna kommunfastigheter AB.

I valet av hyresgäster har förutom sedvanliga kontroller av affärsplaner och likviditet, varit att de kommersiella hyresgästerna vill samverka med SKAB och Kultur- och fritidskontoret i olika evenemang för att tillsammans lyfta och öppna upp området.
Caféet i Oxstallet öppnas igen efter lokalanpassning
I Oxstallet öppnar Edsvikens Piazza & Gelateria, upp igen efter att ha haft stängt en tid på grund av lokalanpassningar.

 

Till nyhetsarkivet