Till navigation Till innehåll (s)
Dans i spegelsal
Uppleva & göra

Kulturskolan sätter kreativiteten på schemat

Kulturskolan i Sollentuna vill göra skillnad i utsatta områden. Nu satsar de på en uppsökande verksamhet i kommunens skolor. Genom att bjuda upp till dans ger de eleverna möjlighet till en meningsfull fritid.

- Kulturskolan gör ett viktigt arbete med att uppmärksamma barn och skapa en kreativ plats att utvecklas på. Tillsammans så jobbar vi gör att skapa en kreativ och meningsfull fritid för alla barn, säger Thomas Nyman, ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Kulturskolan vill ge fler barn möjlighet till en kreativ och meningsfull fritid. Därför besöker deras danspedagoger Lina och Ida nu olika skolor i Sollentuna. Eleverna får under 30 minuter prova på olika dansstilar. Lina och Ida berättar även mer om vilka andra aktiviteter Kulturskolan erbjuder.

- Vi är tacksamma och glada för att grundskolorna är så välkomnande när våra lärare besöker eleverna, säger Maria Stadell, biträdande chef på Sollentuna kulturskola.

Anledningen till denna satsning är att Kulturskolan vill att fler ska upptäcka dem. De vill även göra skillnad i utsatta områden. För Kulturskolan är det både viktigt och självklart att ge barn möjlighet att testa olika kulturella uttryck. Det kan till exempel handla om musik, dans, teater eller måleri. Det är här Kulturskolan ser att deras verksamhet gör skillnad. Barnen kan upptäcka att de har oanade talanger som stärker deras självförtroende.

- Barn och unga behöver få känna att de är bra på något och att de har ett sammanhang där de trivs och känner sig hemma, säger Marcus Möller, chef på Sollentuna kulturskola.

Att delta i en aktivitet ger dem även ett socialt sammanhang och en känsla av tillhörighet. Något som är extra viktigt i det förebyggande trygghetsarbetet som kommunen jobbar mycket med.

Till nyhetsarkivet