Till navigation Till innehåll (s)
Trafik & resor

SEOM byter leverantör för arbeten längs Bagarbyvägen

Sedan i höstas genomför SEOM, Sollentuna Energi & Miljö AB, arbeten för att bygga ut fjärrvärmenätet i Sollentuna. Arbetet påverkar framkomligheten längs Bagarbyvägen, inte minst i korsningen vid Bygdevägen. Nu väljer SEOM att avveckla samarbetet med företaget som utfört dessa arbeten hittills.

Syftet med att bryta samarbetet med entreprenören är att arbetet ska bli klart så snart som möjligt.

SEOM avser nu att slutföra arbetet med hjälp av en annan samarbetspartner. Den ursprungliga tidplanen att arbetet ska vara färdigt i maj 2024 bedöms fortfarande kunna hållas.

SEOM, Sollentuna Energi & Miljö AB är ett energi- och miljöbolag som ägs av Sollentuna kommun. Företaget utvecklar, bygger och underhåller infrastruktur i Sollentuna för hållbara och säkra leveranser av el, fjärrvärme, fiber, TV, vatten och avfallshantering.

SEOM avvecklar avtal med entreprenör

Till nyhetsarkivet