Till navigation Till innehåll (s)
Omsorg & Stöd

Beslut om uppsägning av kontrakt för Bergkälla äldreboende

Tisdagen den 11 januari beslutade en enig vård- och omsorgsnämnd att inte upphandla driftskontraktet för det särskilda boendet Bergkälla. Nu undersöks möjligheten att hyra ut lokalen i andra hand till AB Vårdstyrkan som driver boendet på uppdrag av kommunen idag. Det finns goda förhoppningar om att de boende ska kunna bo kvar på Bergkälla.

Vård-och omsorgskontoret har i och med beslutet börjat undersöka möjligheten att hyra ut lokalen i andra hand till AB Vårdstyrkan för att möjliggöra för de boende att bo kvar på Bergkälla. Förhoppningen är att komma överens om en lösning så snart som möjligt.

- När avtalstiden löpt ut måste en ny upphandling göras vilket kan resultera i att en annan utförare tar över driften av boendet. Bergkälla är ett mycket uppskattat boende och kan nuvarande utförare fortsätta driva boendet enligt LOV ( lagen om valfrihet) blir det en fortsatt kontinuitet och trygghet för såväl de boende, anhöriga och personal, säger Anna-Lena Johansson (L), ordförande vård-och omsorgsnämnden.

Anledningen till att nämnden beslutade att inte upphandla driftkontraktet för Bergkälla är att det finns många lediga platser på äldreboendena i kommunen. Kommunens befolkningsprognoser visar också att antalet platser på övriga boenden kommer att vara tillräckligt de kommande åren. Beslutet är därför nödvändigt för att hantera Sollentuna kommuns ekonomi på ett ansvarsfullt sätt.

-Vård-och omsorgskontoret undersöker nu möjligheten att kunna hyra ut lokalerna i andra hand. Både vi och AB Vårdstyrkan är hoppfulla om att komma fram till en lösning, säger Pia Bornevi, förvaltningschef på vård-och omsorgskontoret.

Om flytt till annat boende mot förmodan blir aktuellt kommer kommunen att ge stöd genom hela processen för att säkerställa en bra och trygg flytt till ett annat boende. Det finns lediga platser på flera av äldreboendena i kommunen och de boende kommer i så fall ha möjlighet att välja nytt boende.

Om Bergkälla äldreboende

Bergkälla äldreboende ligger i Rotebro och har totalt 58 platser. 

Till nyhetsarkivet