Till navigation Till innehåll (s)
Omsorg & Stöd

Sju kommuner i gemensam kampanj mot relationsvåld

Varje år uppmärksammas arbetet mot våld i nära relationer i den landsomfattande kampanjen ”En vecka fri från våld”. I år går sju kommuner i nordvästra Stockholm samman och lyfter frågan under en hel månad. Det görs med informationsinsatser och ett gemensamt kompetensutvecklingsprogram för personal som möter utsatta och jobbar förebyggande i sitt arbete.

Liksom förra året så tar Järfälla, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Upplands-Bro och Upplands-Väsby ett gemensamt krafttag i samband med den återkommande kampanjen mot våld i nära relation, som i år i stället för en vecka kommer att vara ”en månad fri från våld”. I år fokuserar vi på särskilt sårbara grupper och hur kan vi upptäcka, agera och förebygga våldsutsatthet.

- Det är varje människas rätt att kunna vara trygg i sitt hem och med sin familj. Vi som arbetar med dessa frågor behöver kontinuerligt fördjupa kunskapen om våld i nära relationer så att vi kan agera förebyggande och i tid uppmärksamma och släcka våldet, säger Seppo Karmitsa (KD), socialnämndens ordförande.

Syftet med kampanjen en vecka fri från våld är att synliggöra och öka kunskapen om relationsvåld, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck. Fördelarna med att göra detta tillsammans är flera. Samarbetet ger kommunernas anställda inom socialtjänst, skola och fritid möjlighet att ta del av ett fullmatat program för kompetensutveckling. Gemensamma föreläsningar och workshops öppnar också upp för samverkan och idéutbyte. Kommunerna står inför liknande utmaningar och det finns mycket att vinna på att ta hjälp av varandra i vardagen, vilket görs redan idag.

Arbetet med att förebygga och bekämpa våld i nära relation pågår året runt men kommer alltså att belysas extra under november.

Till nyhetsarkivet