Till navigation Till innehåll (s)
Omsorg & Stöd

Så tycker de äldre i Sollentuna om äldreomsorgen

En majoritet av de äldre i Sollentuna är nöjda med den äldreomsorg som kommunen erbjuder och hela 97 procent av de som har hemtjänst är nöjda med personalens bemötande. Den totala nöjdheten har dock minskat jämfört med tidigare år. Detta är några av resultaten från Socialstyrelsens senaste nationella undersökning ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?”.

Undersökningen visar att de som bor på något av äldreboendena i kommunen är nöjda med den äldreomsorg som erbjuds. 90 procent av de som svarat är nöjda med personalens bemötande, 85 procent känner sig trygga och 79 procent har förtroende för personalen. Den sammantagna nöjdheten bland äldre på äldreboenden är 77 procent, vilket är en minskning från 81 procent förra året. Resultatet varierar mellan de olika verksamheterna i kommunen. På nationell nivå framkommer att en större andel personer på särskilt boende än tidigare upplever besvär av oro, ängslan, ångest och ensamhet. Detta syns också i Sollentunas resultat.

- Resultatet visar att vi behöver jobba vidare för att öka nöjdheten bland de boende på äldreboenden. Samtidigt ska vi komma ihåg att undersökningen genomfördes under pågående pandemi, vilket säkerligen har påverkat hur brukarna upplever sin situation, säger Anna-Lena Johansson (L), vård- och omsorgsnämndens ordförande.

De äldre som har hemtjänst är generellt mer nöjda än de som bor på ett särskilt boende. 97 procent av de som svarat är nöjda med personalens bemötande, 87 procent tycker att personalen tar hänsyn till deras åsikter och önskemål och 87 procent känner förtroende för personalen. Sammantaget uppger 84 procent att de är nöjda med hemtjänsten. Svaren från de äldre i Sollentuna som har hemtjänst ligger kvar på samma höga nivå som förra året och är i linje med resultaten för länet i stort.

- Först vill jag börja med att tacka alla som har svarat! Era synpunkter är mycket värdefulla för vårt arbete med omsorg, trygghet och stöd till er äldre i Sollentuna. Nu analyserar vi svaren tillsammans med vård-och omsorgsföretagen för att se vilka åtgärder som är nödvändiga framöver, säger Pia Bornevi, förvaltningschef på vård-och omsorgskontoret.

Om undersökningen

För att ta reda på vad Sveriges äldre tycker om äldreomsorgen genomför Socialstyrelsen varje år en undersökning bland de som är 65 år och har hemtjänst eller särskilt boende. Undersökningen genomfördes mellan mars och maj och svarsfrekvensen i Sollentuna var cirka 50 procent, vilket motsvarar den genomsnittliga svarsfrekvensen i riket. Det är dock en minskning från tidigare år. Bland boende på särskilt boende var svarsfrekvensen 40 procent.

Till nyhetsarkivet