Till navigation Till innehåll (s)
Omsorg & Stöd

Problem med trygghetslarm

Sollentuna kommun har under den senaste veckan upplevt problem med trygghetslarmen i hemtjänsten. Nu meddelar leverantören att larmen fungerar igen. För att säkerställa att alla personer som behöver hjälp verkligen får det, följer hemtjänsten upp med alla brukare som har trygghetslarm.

Larmleverantören har haft samma problem i flera andra kommuner och ett intensivt arbete har pågått för att lösa problemet. Fram till att det är helt säkerställt att problemet är löst ringer hemtjänstpersonal dagligen till de som har trygghetslarm men som inte har besök flera gånger om dagen. Om brukaren inte svarar i telefon efter flera påringningar kontaktas närstående och vid behov åker hemtjänstpersonal hem till brukaren.

- Vårt absoluta fokus är att värna liv, hälsa och trygghet för äldre i Sollentuna. Nu arbetar vi tillsammans med hemtjänstutförarna och har vidtagit extra åtgärder för att hantera denna allvarliga situation, säger Pia Bornevi, förvaltningschef på vård-och omsorgskontoret.

Brukare med trygghetslarm uppmanas även fortsättningsvis att kontakta hemtjänsten om svar på larm dröjer. De som drabbas av allvarliga och livshotande skador ska som vanligt ringa SOS Alarm på 112. Personer som behöver sjukvårdsrådgivning ringer till 1177.

Sollentuna kommun är uppmärksamma på och har beredskap för eventuella störningar framgent.

 

Till nyhetsarkivet