Till navigation Till innehåll (s)
Spadtag, LSS-boende, Polhemsvägen

Första spadtaget för nytt LSS-boende på Polhemsvägen

Omsorg & Stöd

Nytt LSS-boende byggs i Tureberg

Nu har bygget av ett nytt boende för personer med funktionsnedsättning i Sollentuna påbörjats. Det nya boendet ligger i Tureberg och planeras vara klart för inflyttning juli 2024.

Det var i juni 2021 som kommunstyrelsen i Sollentuna gav det kommunala fastighetsbolaget SKAB i uppdrag att planera två nya LSS-boenden för att möta behovet av fler boenden för personer med funktionsnedsättning i kommunen. I veckan påbörjades bygget av det första LSS-boendet som ligger i Tureberg och kommer att bestå av sex lägenheter, personalutrymme, gemensamma ytor och gemensam uteplats.

Vård- och omsorgsnämndens ordförande Anna- Lena Johannson (L) var på plats och tog det första spadtaget tillsammans med SKAB:s ordförande Hanna Clerkestam (L) och Björn Astmarsson på Fors Måleri och Entreprenad AB.

- Det är glädjande att vi nu satt spaden i marken för det nya LSS-boendet i Tureberg. Alla Sollentunabor ska ha möjlighet till ett eget boende utifrån sina individuella förutsättningar. Att vi möter behovet av nya LSS-boenden i Sollentuna är därför viktigt, säger Anna-Lena Johansson (L), ordförande i vård- och omsorgsnämnden.

Ett LSS-boende innebär en bostad som är anpassad för personer med fysiska och/eller psykiska funktionsnedsättningar. Boendet kan vara ett gruppboende, en servicebostad eller en annan särskilt anpassad bostad. Målet med LSS-boenden ska vara att den enskilde får möjlighet att leva som andra. LSS-boendet i Tureberg kommer att bestå av sex stycken lägenheter, personalutrymme, gemensamma ytor och gemensam uteplats. Boendet planeras vara klart för inflyttning juli 2024.

Till nyhetsarkivet