Till navigation Till innehåll (s)
Omsorg & Stöd

Nu är all dagverksamhet för äldre öppen!

Nu öppnar vi Solrosen, en dagverksamhet för äldre, som varit stängd med anledning av covid-19. Nu är alla dagverksamheter igång igen. Medarbetarna är väl förberedda på att genomföra uppdraget på tryggt sätt och i enlighet med myndigheternas restriktioner och rekommendationer.

Dagverksamheten Solrosen, som har social inriktning, öppnar upp igen den 15 september med begränsat antal personer på plats samtidigt. Både Häggviksgården och Edsbergsstugan har varit öppna sedan i juni, och i och med öppnande av Solrosen är samtliga verksamheter igång igen.

- Under pandemin är det många som inte haft möjlighet till samma sociala liv som vanligt och som har varit ensamma mer än de vill. Därför är det väldigt glädjande att vi äntligen har kunnat öppna alla dagverksamheter, säger Anna-Lena Johansson (L), ordförande i vård- och omsorgsnämnden.

Så här kommer det att fungera

Verksamheten är väl förberedd på att genomföra aktiviteter på tryggt sätt och i enlighet med Folkhälsomyndighetens restriktioner. Det kommer att vara mindre grupper av deltagare på plats och avstånd mellan deltagarna för att undvika smittspridning. Verksamheten kommer även att anordna utomhusaktiviteter i största möjliga mån, så mycket vädret tillåter.


- Vi är oerhört glada över att äntligen få öppna alla våra dagverksamheter för äldre. Det är mycket efterlängtat av både deltagare och personal. Öppningen sker på ett tryggt och säkert sätt enligt de riktlinjer som finns i Region Stockholm, berättar Eva Berggren, affärsområdeschef på SOLOM.

För att kunna delta i dagverksamhet behöver deltagare vara friska och symtomfria. Personalen kommer att ge stöd åt alla deltagare att hålla avstånd och en god handhygien.

Om dagverksamhet för äldre

Målet med insatsen, som är behovsprövad, är att underlätta för den enskilde att bo kvar hemma samt att ha kontakter med andra. Omfattningen av vistelsen anpassas efter förmåga, behov och önskemål.

Mer om dagverksamhet för äldre på SOLOM:s webbplats

 

Till nyhetsarkivet