Till navigation Till innehåll (s)
Omsorg & Stöd, Kommun & Politik

Läget i Sollentunas vård- och omsorgsverksamheter

Trots insatser för att skydda de äldre från coronasmittan finns det smitta på allt fler äldreboenden i landet. Det gäller även Sollentuna. Idag finns flera smittade på ungefär hälften av kommunens särskilda boenden för äldre. Läget är allvarligt och vårt absoluta fokus är nu att värna äldre och andra personer som tillhör riskgrupper.

För att förhindra smittspridning finns väl inarbetade rutiner vid samtliga boenden som kommunen ansvarar för. Det är samma rutiner som vi följer vid andra smittsamma sjukdomar. Rutinerna följer Socialstyrelsens och Smittskydd Stockholms råd om basala hygienrutiner och gäller både på särskilda boenden och inom hemtjänsten.

-- Tyvärr har vi nu spridning inom en del av vård- och omsorgsverksamheterna i Sollentuna. Testningen på äldreboendena fortsätter och så snart det är möjligt ska även personal testas, så att de som inte bär på viruset kan fortsätta komma till jobbet och vårda våra äldsta och sköraste, som behöver sin personal nu mer än någonsin, säger Anna-Lena Johansson (L), vård- och omsorgsnämndens ordförande.

Åtgärder för att minska smittspridning

Äldre är känsligare för infektioner än andra. Budskapet till dem som arbetar inom äldreomsorgen är därför att inte gå till jobbet om de har sjukdomssymptom och att de stannar hemma till dess att de är friska.

När det gäller besök införde Sollentuna kommun den 12 mars besöksstopp på samtliga särskilda boenden för äldre. Besöksstoppet gäller tillsvidare.

Budskapet från Sollentuna kommun är att det är mycket viktigt att alla tillsammans hjälper till för att undvika att föra in smittor på särskilda boenden. 

-- Vi förstår att det är svårt att inte få träffa sin anhöriga och vi uppmuntrar därför till att hitta alternativ till personliga besök, till exempel att hålla kontakt via telefon eller andra digitala verktyg. Kommunen har nu köpt in läsplattor till alla äldreboenden för att underlätta kommunikationen mellan boende och anhöriga, säger Pia Bornevi, förvaltningschef på vård- och omsorgskontoret.

Så här vårdar vi smittade personer

Vården av personer som smittats med Covid -19 sker i nära samråd med läkare och sjuksköterska. Verksamheterna följer Region Stockholms förhållningsregler och begränsar antalet personer som vårdar den sjuke så långt det är möjligt. Den boende vårdas i sin bostad under hela sjukdomstiden och måste vara symtomfri i två dagar innan hen får gå ut igen. För att vårda en smittad person på ett säkert sätt använder personalen skyddsutrustning som visir, andningsskydd, handskar och engångsförkläde i plast.

Tillgång till skyddsutrustning

Det finns vissa svårigheter att få fram utrustning, men hittills har kommunen lyckats och arbetar nu hårt för att säkra tillgången till skyddsutrustning för personalen på alla boenden.

Till nyhetsarkivet