Till navigation Till innehåll (s)
Omsorg & Stöd

Fortsatt goda resultat för socialtjänsten i Sollentuna

2019 års undersökning om hur invånarna upplever kontakterna med socialtjänsten visar att en majoritet är nöjda med det stöd som kommunen erbjuder. 85 procent av de som svarat tycker att deras livssituation har förbättrats efter kontakt och stöd från socialtjänsten.

Nu har resultatet från den senaste brukarundersökningen kommit. 88 procent av de svarande upplever att det är enkelt att få kontakt med socialtjänsten, och 93 procent uppgav att informationen de fått varit tydlig. Nästan alla av de svarande tycker att de har möjlighet till inflytande och 78 procent tycker att de på något sätt kan påverka det stöd de fått. Samtliga av dessa siffror är förbättringar från tidigare års mätningar.

- Vi strävar alltid efter att bli lite bättre idag än vi var igår. För att veta om vi är på rätt väg måste man därför mäta och se var man befinner sig. Med denna brukarundersökning har vi fått ett viktigt verktyg för ett fortsatt gott arbete, säger Seppo Karmitsa (KD), ordförande i socialnämnden.

En stor majoritet, 85 procent, tycker att deras situation har förbättrats efter kontakt och stöd från socialtjänsten, vilket också är en förbättring från tidigare år. 87 procent svarar att de är nöjda med det stöd de har fått, vilket är en minskning från förra årets 90 procent.

- Det är roligt att se att våra invånare är nöjda med det stöd vi erbjuder. Nu analyserar vi resultaten och ser hur vi ytterligare kan utveckla vår verksamhet, säger Elisabeth Bengtsson, socialchef i Sollentuna kommun.

Undersökningen är framtagen av SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) och RKA (Rådet för främjande av kommunala analyser).  Undersökningen omfattar fem områden inom myndighetsutövningen:

  • information
  • delaktighet
  • bemötande
  • förändring
  • tillgänglighet

De delar av socialtjänstens myndighetsutövning som var med:

  • Barn och unga: vårdnadshavare, ungdomar 13 år och uppåt samt ensamkommande ungdomar, 13 år och uppåt
  • Ekonomiskt bistånd
  • Missbruks- och beroendevård
  • Socialpsykiatri

Jämför med andra kommuner på Koladas webbplats

Socialpsykiatri är inte medräknad i resultaten som presenteras i Kolada då SKR:s undersökning inte omfattade det området.

 

 

Till nyhetsarkivet