Till navigation Till innehåll (s)
Omsorg & Stöd

Fortsatt anpassade aktiviteter för äldre

Kommunens träffpunkter för äldre fortsätter hålla stängt tills vidare då coronasituationen i regionen är allvarlig med stor smittspridning och att alla som är över 65 inte har fått de två vaccinationsdoserna ännu. Sollentuna kommun och SOLOM erbjuder istället alternativa aktiviteter där äldre kan delta i uteaktiviteter eller umgås via telefon eller nätet.

Coronasituationen i Stockholmsregionen är fortfarande allvarlig och det är viktigt att även fortsatt följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.  För att kunna skydda äldre och andra personer i riskgrupper har beslut fattats om att de öppna träffpunkterna för äldre fortsatt hålls stängda.

Träffpunkterna är öppna för alla över 65 år. Än så länge är inte alla över 65 år vaccinerade med de två doser som krävs för att skyddas från smitta. Skulle träffarna öppna nu skulle en stor del av gruppen över 65 år exkluderas från kommunens öppna verksamheter, vilket inte är önskvärt eller möjligt.

Istället erbjuder Sollentuna kommun och SOLOM, som ansvarar för den öppna förebyggande verksamheten på kommunens uppdrag, ett flertal alternativa aktiviteter där äldre kan umgås ute, via telefon eller via nätet.

- Tyvärr är situationen fortfarande mycket allvarlig gällande coronapandemin och vi behöver fortsätta att anpassa verksamheterna efter det, för att minska risken för ökad smittspridning, säger Anna-Lena Johansson (L), vård- och omsorgsnämndens ordförande.

Aktiviteter i vår

  • Uteaktiviteter

Var med på utomhusaktiviteter! De anordnas varje vardag runt om i kommunen. Samling sker vid den aktuella seniorträffen eller utgår därifrån vid exempelvis promenader. Föranmälan krävs: 08-08 128 242 22. Läs mer på www.solom.se/senioraktivitet

  • Fikaring arrangeras varje vardag

Fika tillsammans i telefonen! Genom att ringa in till ett gemensamt telefonnummer som erbjuder gruppsamtal kan upp till fem personer höras för en gemensam fikastund. Flera fikaringar kan pågå samtidigt. Läs mer på www.solom.se/senioraktivitet

  • Skypeträffar anordnas måndag-torsdag

På dessa träffar arrangeras exempelvis frågesport eller gemensam lunchträff via videochatten Skype. Läs mer på www.solom.se/senioraktivitet

  • AB SOLOM:s seniorlinje för 65+

SOLOM har en stödtelefon för dig som har fyllt 65 år. Den är öppen på vardagar klockan 9-16 med lunchstängt klockan 12.00-13.00. Telefonnummer: 08-128 242 22

Till nyhetsarkivet