Information om coronaviruset

Folkhälsomyndigheten har nu beslutat om skärpta allmänna råd för Stockholms län.
Här finns kommunens samlade information.

Till navigation Till innehåll (s)
Omsorg & Stöd

Beslut om besöksstopp på äldreboenden i Sollentuna

För att värna äldres hälsa och bromsa risken för smittspridning har beslut fattats om tillfälligt besöksstopp på särskilda boenden för äldre i Sollentuna kommun.

Antalet fall av covid-19 ökar återigen kraftigt i regionen och sedan en tid tillbaka gäller Folkhälsomyndighetens skärpta råd för region Stockholm.

För att förhindra virusspridning på äldreboendena i kommunen har vård- och omsorgsnämnden idag beslutat att införa tillfälligt besöksstopp på samtliga äldreboenden i Sollentuna. Liknande beslut om besöksstopp har fattats av en rad kommuner i länet.

I dagsläget finns inte viruset covid-19 på något boende i kommunen. Beslutet har därför fattats som en åtgärd för att förhindra att viruset tar sig in på boendena.

Besöksstoppet gäller från den 13 november till och med den 30 november. Innan den 30 november ska nytt beslut fattas om vad som gäller efter det.

- Det är väldigt tråkigt att det har blivit nödvändigt att införa ett nytt besöksstopp på äldreboendena, men det görs för att skydda de boendes hälsa genom att hindra smittspridning. Vi hoppas att virusspridningen nu minskar så att vi alla kan få en fin jul även i år, säger Anna-Lena Johansson (L), vård- och omsorgsnämndens ordförande.

Medarbetarna på boendena kommer att hjälpa de boendena att hålla kontakt med sina anhöriga per telefon och digitalt.

Undantag från besöksstoppet kan göras vid extraordinära situationer. Kontakt tas med  verksamhetschef på aktuellt boende för diskussion och information om eventuella undantag

Till nyhetsarkivet