Till navigation Till innehåll (s)
Omsorg & Stöd

Sollentuna kommun säger upp avtal med hemtjänstföretag

På vård- och omsorgsnämndens sammanträde den 9 mars beslutades att avtalet med hemtjänstföretaget Proffsystern AB sägs upp. Anledningen är att företaget inte har följt avtalet och att allvarliga kvalitetsbrister framkommit. Kommunens uppdrag är att säkerställa att invånarna i Sollentuna får det stöd de behöver och har rätt till.

I Sollentuna kommun utförs vård och omsorg av privata företag på uppdrag av kommunen. För att säkerställa en god vård och omsorg följs de olika företagen regelbundet upp. Utöver dessa uppföljningar har vård-och omsorgsnämnden också gett kontoret ett särskilt uppdrag att upptäcka och motverka fusk och oegentligheter i hemtjänsten. Utifrån uppdraget har kommunen nu genomfört en omfattande och gedigen uppföljning av företaget och då har allvarliga kvalitetsbrister framkommit.

- Att allvarliga kvalitetsbrister förekommer är helt oacceptabelt och det är mycket bra att utförare av vård-och omsorg följs upp noggrant. Sollentunaborna ska kunna lita på att skattemedel går till vad det är tänkt till och att man självklart får den hjälp som man har rätt att få, säger Anna-Lena Johansson (L), ordförande vård-och omsorgskontoret.

Uppsägningen av avtalet innebär att de kunder som får hjälp och stöd i hemmet av företaget idag kommer att behöva välja ett nytt företag.

Beslut om förändrad upphandling av hemtjänstföretag framöver

Som ett ytterligare led i arbetet med att motverka fusk och oegentligheter fattade vård-och omsorgsnämnden även beslut om hemställa till kommunfullmäktige att besluta om ett förändrat upphandlingsförfarande inom hemtjänstområdet. Beslutet innebär att kommunen kommer att upphandla hemtjänstföretag utifrån lagen om offentlig upphandling istället för som idag, utifrån lagen om valfrihet. Beslutet fattas för att möjliggöra närmare samarbete med hemtjänstföretagen som ger stöd och hjälp till invånarna i Sollentuna. Genom förändringen ges bättre förutsättningar för samverkan och högre kvalitet i verksamheten.

- Att upphandla ett antal hemtjänstföretag kommer att innebära att kravställning och uppföljning kan utvecklas. Kvaliteten för den enskilde ska förbättras och samverkan stärkas mellan utförare och kommunen. Det ska kännas tryggt att bo kvar hemma även för den som har omfattande behov, säger Anna-Lena Johansson (L), ordförande vård-och omsorgskontoret.

Slutgiltigt beslut om förslaget om förändrad upphandling av hemtjänstföretag planeras tas i kommunfullmäktige i april.

 

Till nyhetsarkivet