Till navigation Till innehåll (s)
Omsorg & Stöd

Alternativa aktiviteter för äldre i sommar

Kommunens träffpunkter för äldre fortsätter hålla stängt, enligt beslut från vård- och omsorgsnämnden. Anledningen är att läget i regionen fortfarande är allvarligt och vi behöver fortsatt följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Kommunen och AB SOLOM erbjuder istället alternativa aktiviteter där äldre kan träffas via telefon och via nätet i sommar.

Coronasituationen i Sollentuna och hela Stockholmsregionen är fortsatt allvarlig och det är viktigt att vi fortsätter följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.  För att kunna skydda äldre och andra personer i riskgrupper har vård- och omsorgsnämnden beslutat att de öppna träffpunkterna för äldre fortsatt hålls stängda. Istället erbjuder Sollentuna kommun och SOLOM, som ansvarar för den öppna förebyggande verksamheten på kommunens uppdrag, ett flertal alternativa aktiviteter där äldre kan umgås via telefon eller via nätet.

- Tyvärr kan vi i dagsläget inte återgå till ordinarie verksamhet utan vi behöver fortsätta hålla fast vid restriktionerna för att bromsa smittspridningen, både för att fler ska hålla sig friska och för att vård- och omsorgspersonal ska få sin välförtjänta semester. Då är det glädjande att äldre Sollentunabor ändå kan erbjudas andra, mer coronaanpassade, aktiviteter under sommaren, säger vård- och omsorgsnämndens ordförande Anna-Lena Johansson (L).

SOLOM stödjer egna initiativ till träffar

Det är fullt möjligt för personer att ta egna initiativ till att träffas i mindre grupper, förutsatt att Folkhälsomyndighetens riktlinjer om att hålla avståndet följs. SOLOM, som ansvarar för den öppna förebyggande verksamheten på kommunens uppdrag, kommer att aktivt stödja denna typ av initiativ inom ramen för sitt uppdrag.

Aktiviteter i sommar

Här hittar du olika aktiviteter som kommunen och SOLOM erbjuder för äldre i sommar:

  • Kommunens stödtelefon för äldre och personer med funktionsnedsättning

Kommunen erbjuder en stödtelefon för äldre och personer med funktionsnedsättning. Den är öppen vardagar klockan 09.00-16.00 med lunchstängt klockan 12.00-13.00, hela sommaren. Telefonnummer: 08-579 215 60.

  • Information om digitala aktivitetstips

SOLOM gör veckovisa utskick med tips på digitala aktiviteter och har en sida på sin webbplats som löpande uppdateras. Exempel på aktiviteter är digitala besök på museer, lokala aktiviteter, kyrkliga aktiviteter, sociala medier, TV- och filmtjänster. På SOLOM:s webbplats hittar du också mer information om aktiviteterna nedan.

  • Fikaring arrangeras tre gånger per vecka

Fika tillsammans i telefonen! Genom att ringa in till ett gemensamt telefonnummer som erbjuder gruppsamtal kan upp till fem personer höras för en gemensam fikastund. Flera fikaringar kan pågå samtidigt.

  • Skypeträffar anordnas två gånger per vecka
    På dessa träffar arrangeras exempelvis frågesport eller gemensam lunchträff via videochatten Skype.
  • AB SOLOM:s seniorlinje för 65+

SOLOM har en stödtelefon för dig som har fyllt 65 år. Den är öppen på vardagar klockan 9-16 med lunchstängt klockan 12.00-13.00. Telefonnummer: 08-128 242 22.

Mer om aktiviteterna på SOLOM:s webbplats

  • Facebookgrupp för anhöriga

I mitten av juni kommer en facebookgrupp för anhöriga. Vård- och omsorgskontoret administrerar sidan och kommer där att lägga ut information, ge stöd och tips under coronapandemin och skapa möjlighet för anhöriga att utbyta erfarenheter med varandra.

 

Till nyhetsarkivet