Till navigation Till innehåll (s)
Omsorg & Stöd, Kommun & Politik

AB SOLOM samordnar personal inom Sollentunas vård och omsorg

Nu får AB SOLOM i uppdrag att upprätta en beredskapsenhet med en personalpool för vård- och omsorgspersonal, som ska vara tillgänglig för samtliga utförare inom vård och omsorg i Sollentuna.

I beslutet ingår också att AB SOLOM får ett uppdrag att samordna kompetensförsörjningen för samtliga utförare i Sollentuna för de verksamheter som vård- och omsorgsnämnden ansvarar för. Det beslutades i kommunstyrelsen på måndagen.

- Med hänsyn till den eskalerande utvecklingen av covid-19 i regionen ser vi behov av att förstärka samordningen av kompetensförsörjningen så länge krisen pågår, säger Henrik Thunes (M), kommunstyrelsens ordförande.

I beslutet ingår också att AB SOLOM får ett uppdrag att samordna kompetensförsörjningen för samtliga utförare i Sollentuna för de verksamheter som vård- och omsorgsnämnden ansvarar för. Det beslutades i kommunstyrelsen på måndagen.

Kommunen har löpande kontakt med samtliga utförare och upprättar dagliga lägesbilder som bland annat visar var det är brist på personal. Utifrån dessa lägesbilder kan den nya beredskapsenheten, i de fall utföraren inte själv kan lösa bemanningen på egen hand, fördela personal från den gemensamma personalpoolen till de utförare som har störst behov av stöd.

- I den situation som vi befinner oss i behöver vi vara beredda på omfattande personalbortfall. Med inrättandet av en personalpool tillgodoser vi personalförsörjningen inom verksamheterna, för att säkerställa god vård och omsorg till Sollentunaborna även under den pågående virusspridningen, säger Anna-Lena Johansson (L), vård- och omsorgsnämndens ordförande.

AB SOLOM söker nu mer personal. Både de med erfarenhet som kan gå in och täcka upp om ordinarie medarbetare är sjuka och personer utan erfarenhet som kan arbeta med enklare serviceuppgifter, till exempel i  hemtjänsten. Besök www.solom.se/jobbamedoss/ för mer information.

Till nyhetsarkivet