Till navigation Till innehåll (s)
Jobb & företagande

Språktest inför vidareutbildning

Sollentuna kommun har beslutat att ha ett språktest för sökande till vissa yrkesutbildningar efter genomgången utbildning i svenska för invandrare, SFI. Detta säkerställer att de som ska studera vidare har de kunskaper i svenska som krävs och att de har goda förutsättningar att klara vidare studier.

  • Ett språktest handlar inte om att utestänga individer från arbetsmarknaden utan syftar till inkludering i det svenska samhället och förbättrad integration. Upptäcks brister i språket får den enskilde det stöd den behöver för att kunna komma vidare, säger Anders Manell (L), ordförande i Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden.

Denna typ av språktest har genomförts på försök under våren 2022. Det visade sig då att ungefär hälften av de som testades behövde förbättra sina kunskaper i svenska för att kunna tillgodogöra sig en vidareutbildning. Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden har därför fattat beslut om att permanenta testerna, för att säkerställa kvaliteten på SFI-kurserna och validera att den studerande har de kunskaper i svenska som krävs för att de ska kunna tillgodogöra sig fortsatta studier på en yrkesutbildning.

Till nyhetsarkivet