Till navigation Till innehåll (s)
Jobb & företagande

Extra bidrag till NyföretagarCentrums mentorprogram

Sollentuna kommun har beviljat ett extra bidrag på 48 000 kr till NyföretagarCentrum Sollentuna för att stötta deras ettåriga mentorprogram. Mentorprogrammet tar vid när en entreprenör fått nystartsrådgivning och kommit igång med sitt företag.

Företagarna är viktiga för Sollentuna och det är av stor vikt att nyföretagare får rätt stöd när de startar sin verksamhet. Tanken med Mentorprogrammet är att para ihop etablerade, erfarna företagare med nystartade, vilket bildar ett mentor-adept-par som följs åt under ett år. Mentorverksamheten är uppskattad och ett bra komplement till NyföretagarCentrums ordinarie verksamhet.

Intresset är stort för mentorprogrammet vilket gör att det idag finns långt fler mentorspar som vill medverka än de som kan finansieras via Tillväxtverket. För kommande år har Tillväxtverket beviljat ett bidrag för sex platser för mentorverksamheten. Sollentuna kommun ger ett extra bidrag för att täcka kostnaden för ytterligare sex platser.

– Genom en förstärkning till Nyföretagarcentrum kan fler företag startas och fler jobb skapas. Mentorsverksamheten har ett högt söktryck och med extra resurser kan Nyföretagarcentrum fördubbla antalet sökbara platser, säger Henrik Thunes (M), kommunstyrelsens ordförande.

Det finns även möjlighet för lokala företag i Sollentuna att stötta NyföretagarCentrums mentorprogram, vilket både Edsbacka krog och Bergendal har gjort. Det innebär att det nu finns 17 mentorer som kan hjälpa 19 adepter i Sollentuna.

– Det känns otroligt kul att starta upp ett årsprogram för så många som 19 nya företagare och jag är väldigt glad för den uppbackning vi fått från kommunen i form av ett extra tillskott som medfinansiering till Tillväxtverket, Edsbacka Krog och Bergendal. Det är stor skillnad på sex deltagare och nära tjugo vilket skapar bättre förutsättningar för alla inblandade, säger Lisa Carpevi, verksamhetsledare för NyföretagarCentrum Sollentuna.

Besök NyföretagarCentrums hemsida.

Till nyhetsarkivet