Information om coronaviruset

Folkhälsomyndigheten har nu beslutat om skärpta allmänna råd för Stockholms län.
Här finns kommunens samlade information.

Till navigation Till innehåll (s)
Träd upplyst av många lampor skapar trivsel.
Kommun & Politik

Trygghetsvandring i Edsberg

Sollentuna kommun genomför regelbundet trygghetsvandringar som en del i att skapa trygga offentliga miljöer där kommunens invånare trivs och känner sig säkra. Förra veckan genomförde vi en trygghetsvandring i området kring Edsbergs centrum. Nu planerar vi olika insatser för att förbättra miljön.

Att platser är upplysta, välskötta och oskadade har stor betydelse, både för den upplevda tryggheten och för att motverka skadegörelse i framtiden. Den här gången deltog en liten grupp från kommunen i trygghetsvandringen, på grund av coronapandemin. De platser och stråk som gruppen besökte har under hösten lyfts inom kommunens arbete med EST (Effektiv samordnings för trygghet) och valdes ut utifrån tidigare erfarenheter och synpunkter som polisen, Sollentunahem och kommunens verksamheter i området som ofta träffar Edsbergs ungdomar, lämnat före vandringen.

- Det var en mycket bra genomgång av miljön runt skolan, biblioteket, parkeringsplatsen, idrottshallarna och vägarna mellan dessa. Förutom problem med belysning, buskage som skymmer och olika platser där det ofta uppstår ungdomshäng lokaliserade vi andra platser som skapar bekymmer. Vi tittade till exempel det så kallade överhänget vid biblioteket, där det samlas vuxna som röker och tittar på eleverna på skolgården, säger Lisa Brattström, projektledare på samhällsplaneringsenheten.

Sollentunahem, som gjorde en egen trygghetsvandring tidigare i höst, planerar också flera insatser kopplade till trygghet i våra gemensamma miljöer. De kommer bland annat förbättra belysningen av alla trapporna som leder till Edsbergs torg, vilket ska vara klart inom ett par veckor. Under hösten har träd och buskar beskurits för att släppa fram mer ljus och skapa en tryggare miljö. De har också sett över rutiner för städning, klottersanering och annat skadegörelse.

- Nu sammanställer vi detta och tar fram en åtgärdslista med en tydlig prioriteringsordning och tidplan. Vissa åtgärder kan göras direkt och andra, som till exempel kräver utredning eller inköp av speciell utrustning, planeras på längre sikt. Samtidigt planeras även andra insatser för att skapa meningsfulla aktiviteter för Edsbergs ungdomar, säger Lisa Brattström.

Om trygghetsvandringar:

Trygghetsvandringar innebär att en grupp personer går igenom ett område och systematiskt inventerar det ur trygghetssynpunkt. Grundtanken är att de som verkar i lokalsamhället har störst kännedom om det och att deras erfarenheter är viktiga att ta tillvara. Under inventeringen noteras platser och utrymmen som upplevs som otrygga eller riskerar att bli brottsplatser, samt vilka konkreta fysiska omständigheter som bidrar till problemen. I processen ingår att ta fram förslag på lösningar, och trygghetsinventeringen kan sedan ligga till grund både för större och mindre åtgärder.  

Till nyhetsarkivet