Till navigation Till innehåll (s)

Stort intresse för föreläsning om bostadsinbrott

Antalet bostadsinbrott i kommunen har minskat under de senaste två åren, och ligger nu nära nivån för 2016. Minskningen i Sollentuna följer samma trend som i länet i stort. Temat för kvällen var hur vi kan arbeta tillsammans för att minska antalet bostadsinbrott. Grannsamverkan har en avgörande roll.

- Vi är tillfreds med att trenden vänt, även om varje bostadsinbrott är ett för mycket. Vi kommer att fortsätta vårt arbete tillsammans med polisen och grannsamverkansföreningar för att få ner antalet inbrott, säger Magnus Ramstrand (KD), kommunalråd och ordförande i lokala Brottsförebyggande rådet.

Polisen berättade om hur de arbetar för att förebygga och utreda brott. Närvaro i vardagen och samverkan med allmänheten, framförallt samarbete med grannsamverkan och grannsamverkansbilen, är viktiga delar. Grannsamverkansbilen bemannas av frivilliga förare och  är en viktig del i kommunens trygghetsarbete. Förarna hjälper polisen genom att sätta upp inbrottsvarningar när det har varit inbrott i ett område, lämna och ta emot iakttagelser från kringboende, samt hålla ögonen öppna i bostadsområden och på större p-platser.

Grannsamverkan är en av de viktigaste faktorerna för att minska bostadsinbrotten. Antalet inbrott är betydligt lägre där det finns en aktiv grannsamverkan, det visar en studie som Malmö universitet genomfört. Edsvikens grannsamverkan berättade om sitt arbete, som varit framgångsrikt. Viktiga faktorer är att man pratar med varandra, hittar snabba kommunikationsvägar och att kontaktpersoner har regelbunden kontakt med polisen, för information om händelser och eventuella varningar när brott skett.

Engagemanget under kvällen var stort och frågor om larm, polisens kartläggningsarbete vid inbrott, kamerabevakning och hur man bäst märker sina värdesaker kom upp.   

Presentation från föreläsningen

Till nyhetsarkivet