Till navigation Till innehåll (s)
Kommun & Politik

Sollentuna får ett mycket bra betyg i SCB:s undersökning

Enligt SCB:s medborgarundersökning som genomfördes hösten 2022 får Sollentuna ett mycket bra betyg av kommunens invånare och utmärker sig inom flera områden. Undersökningen innehåller en mängd frågor om invånarnas syn på kommunens verksamheter och Sollentuna som en plats att bo och leva på.

97,7 procent har svarat att de tycker att kommunen är en mycket eller ganska bra plats att bo och leva på, vilket är bland de tio bästa resultaten i 2022 års undersökning.

91,6 procent har svarat att de tycker att kommunen sköter sina verksamheter på ett mycket eller ganska bra sätt. Det är endast tre kommuner i Sverige som har fått ett bättre resultat i 2022 års undersökning.

Det är glädjande att många Sollentunabor upplever kommunen som en mycket bra plats att bo och leva på. Vi sticker ut positivt i hur kommunens verksamheter sköts och invånarna tycker att förskola, grundskola och gymnasium fungerar bra. Samtidigt visar resultaten att många sätter stort värde på goda möjligheter till idrott, motion och tillgång till friluftsområden, säger Henrik Thunes (M), kommunstyrelsens ordförande.

Undersökningen visar bland annat att utbildningsverksamheterna för barn och unga får ett bra betyg i Sollentuna. En stor majoritet tycker att förskolan, grundskolan och gymnasieskolan fungerar bra i kommunen.

Exempel på ett annat område som får höga betyg i Sollentuna är goda möjligheter till idrott, motion och friluftsliv. Undersökningens resultat visar bland annat att en stor andel invånare är nöjda med utbudet av friluftsområden och utbudet av allmänna träningsplatser utomhus, t ex utegym.

Det område i undersökningen där Sollentuna i vissa delar får ett sämre betyg avser tryggheten i samhället.

Om undersökningen

SCB:s medborgarundersökning genomfördes under hösten 2022. Enkäten skickades till 1 200 invånare över 18 år i Sollentuna kommun. 137 kommuner har deltagit i 2022 års undersökning.

Mer om undersökningen och Sollentunas resultat

Till nyhetsarkivet