Till navigation Till innehåll (s)
Kommun & Politik

Kommunala ordningsvakter syns snart i Edsberg

Sollentuna kommun anlitar sedan länge både ordningsvakter och väktare för att skapa ökad trygghet i Sollentuna. Ordningsvakter har tidigare endast funnits i ett avgränsat område i centrala Tureberg men i dagarna beviljades Sollentuna kommun tillstånd till ordningsvakter i även i centrala Edsberg. Ett led för ökad trygghet i områdets offentliga miljö.

Under det senaste året har de centrala delarna av Edsberg haft problem med ordningsstörningar och brott. Kommunen har arbetat på olika sätt för komma tillrätta med problematiken och öka tryggheten i området. Exempelvis har väktare patrullerat i området, belysningen har förbättrats, buskage har gallrats och det förebyggande arbetet liksom samverkan med näringsidkare och bostadsbolag har stärkts. Närvaron av kommunala ordningsvakter i området blir ytterligare en pusselbit för ökad trygghet i områdets offentliga miljö.

Satsningen går hand i hand med politikens mål om inga utsatta områden 2030 och kommunens samverkansöverenskommelse med polisen som bland annat inriktas på en ökad närvaro av trygghetsskapande resurser på de platser som Sollentunaborna upplever som otrygga.

- Det är enormt glädjande att vi nu får ordningsvakter i Edsberg. Ordningsvakter ökar tryggheten, de är ett bra komplement till polisen och uppskattas av invånarna, säger Henrik Thunes (M), kommunstyrelsens ordförande.

En ordningsvakt har andra befogenheter än en väktare och kan på ett effektivare sätt arbeta med ordningshållning. En ordningsvakt kan exempelvis avvisa en person som är ordningsstörande och får även, om det är nödvändigt, avlägsna eller omhänderta en person som är ordningsstörande.

Sollentuna kommun har, som nämnts ovan, redan ordningsvakter i de centrala delarna av Tureberg, men har ansökt om att få utöka området till att även omfatta området runt Malmvägen och Malmparken. Kommunen inväntar besked på den ansökan inom de närmsta veckorna.

 .

 

Till nyhetsarkivet