Till navigation Till innehåll (s)
Kommun & Politik

Hjälp oss minska smittspridning – ge uppgifter om trängsel

En tillfällig covid-19-lag gäller i Sverige, den så kallade pandemilagen. Det finns även en lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen och en tillfällig alkohollagstiftning. Med stöd av dessa lagar har begränsningar och åtgärder införts för att förhindra smittspridning.

Vi vill gärna ha information om situationer där du uppfattar att regler inte verkar följas. Om du besöker till exempel butiker, restauranger eller badhus och reagerar på att regler inte verkar följas, får du gärna kontakta oss. Hör av dig till vårt kontaktcenter så har vi på kommunen möjlighet att undersöka verksamheten eller skicka vidare till andra berörda myndigheter.

Beroende på vilken verksamhet som bedrivs ska olika åtgärder göras av ansvariga, till exempel att:

  • i till exempel butiker, gym, badhus (däremot inte på serveringsställen) tydligt sätta upp information om hur många som får vistas i lokalen, där varje person ska kunna disponera minst 10 kvadratmeter av den tillgängliga ytan

  • säkerställa att maxantalet inte överskrida

  • erbjuda kunder att tvätta händerna eller handsprit

  • informera om hur smittspridning kan undvikas

  • på serveringsställen ordna så att trängsel ska kunna undvikas i lokalen och se till att sällskap kan hålla minst en meters avstånd från andra sällskap samt att antalet besökare i ett och samma sällskap uppgår till högst fyra personer

  • följa förbudet av alkoholförsäljning efter kl 20.00. Detta förbud gäller fram till den 28 februari, därefter gäller förbudet efter kl 22.00 fram till den 11 april.

Kontaktcenter 

Telefon: 08-579 210 00

Skicka e-post: kontaktcenter@sollentuna.se

Mer information

Folkhälsomyndighetens information om pandemilagen

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

Folkhälsomyndighetens information till verksamheter om den tillfälliga alkohollagstiftningen

 

Till nyhetsarkivet