Information om coronaviruset

Folkhälsomyndigheten har nu beslutat om skärpta nationella råd för hela Sverige.
Här finns kommunens samlade information.

Till navigation Till innehåll (s)
Kommun & Politik

Goda resultat för Sollentuna i SCB:s medborgarundersökning

Sollentuna får ett bra betyg i SCB:s medborgarundersökning när invånarna får tycka till om kommunen och dess verksamheter.

SCB:s medborgarundersökning består av tre delar som mäter hur nöjda invånarna är med kommunen som en plats att bo och leva på, vad invånarna tycker om kommunens olika verksamheter, samt hur invånarna ser på möjligheterna till insyn och inflytande. De olika delarna får ett betygsindex mellan 0 och 100. Endast ett fåtal kommuner har i 2020 års undersökning fått ett högre betyg än Sollentuna avseende hur nöjda invånarna är med kommunens verksamheter.

I Nöjd-Medborgar-Index (NMI), som innehåller frågor om kommunens olika verksamheter, fick vi bland annat mycket goda betyg för våra skolor, från förskola till grundskola och gymnasium.

- Många som flyttar till Sollentuna förvissar sig först om att här finns skolor med hög kvalitet. Vi vet att en bra skolgång gör det möjligt för fler att uppnå sina drömmar och mål i vuxen ålder. Därför blir vi förstås glada och stolta över att vår satsning på skolan märks av bland Sollentunaborna, säger Henrik Thunes (M), kommunstyrelsens ordförande.

I Nöjd-Region-Index (NRI), som innehåller frågor om kommunen som en plats att bo och leva på, fick Sollentuna högst betyg för kommunikationer och utbildningsmöjligheter. De områden som fick lägst betyg och som enligt SCB:s modell bör prioriteras var trygghet och bostäder.

- Tyvärr ser vi att allt fler känner sig otrygga i Sverige och här utgör Sollentuna inget undantag. Vi accepterar inte den nationella utvecklingen och har bestämt oss för att lokalt inte ha några utsatta områden i Sollentuna 2030. Genom ett långsiktigt arbete och tätt samarbete mellan kommunen, Polisen och civilsamhället kan vi vända trenden. Ingen ska behöva känna sig osäker i Sollentuna, säger Henrik Thunes.

Den tredje delen av undersökningen, Nöjd-Inflytande-Index (NII), innehåller frågor om medborgarnas insyn och inflytande på kommunens beslut och verksamheter. Den sammanfattande rapporten berättar bland annat mer om undersökningen och de olika delarnas resultat.

Sammanfattande information om Sollentunas resultat

Rapport: SCB:s medborgarundersökning 2020   

Till nyhetsarkivet