Information om coronaviruset

Folkhälsomyndigheten har nu beslutat om skärpta allmänna råd för Stockholms län.
Här finns kommunens samlade information.

Till navigation Till innehåll (s)
Kommun & Politik

Covid-19 – så påverkas kommunens verksamheter

För att minska smittspridningen av covid-19 gäller skärpta allmänna råd i Stockholms län. De skärpta råden har förlängts och gäller fram till 13 december. Aktörerna i Stockholmsregionen har vidtagit kraftfulla åtgärder för att begränsa smittspridningen i den allvarliga situation vi är i. Här kan du läsa om hur kommunens verksamheter påverkas.

Det pandemiska läget påverkar kommunens verksamheter på olika sätt. Nedan kan du se hur kommunen anpassar sina verksamheter för att minska smittspridningen av covid-19.

Förskola och grundskola

Sollentunas förskolor och skolor håller öppet men har beredskap för att snabbt ställa om och anpassa verksamheten vid behov. Under året har vissa rutiner ändrats. Bland annat gällande måltider, renhållning och hämtning och lämning utomhus, på kommunens förskolor och skolor. De nya rutinerna kvarstår även i höst.

Föräldramöten, öppet hus, drop-in-fika och andra aktiviteter som samlar större grupper, är inställda tills vidare eller genomförs digitalt..

Gymnasieskola 

Torsdag 26 november övergår Rudbecks gymnasium till att bedriva delar av undervisningen på distans. Detta gäller fram till höstterminens slut 2020. Beroende på pandemins utveckling kan en förlängning bli aktuell.

Sollentuna kulturskola 

Kulturskolan övergår till digital undervisning med start 23 november.

Fritidsverksamhet

Alla fritidsgårdar övergår till digital verksamhet med start 24 november.All verksamhet på Arena Satelliten är inställd. Teater Satellitens dagliga verksamhet är digital.

Bibliotek

För att värna besökares hälsa och bromsa risken för smittspridning har beslut fattats om att biblioteken i Sollentuna stänger sina lokaler från 24 november. Biblioteken erbjuder däremot många olika lösningar för utlån och digitala aktiviteter. Läs mer om biblioteken och de olika lösningarna här.

Kultur

Alla evenemang och arrangemang är inställda. Stallbacken Kultur med konsthall och skaparverkstad är stängt. Edsbergs slott stänger för allmänheten.

Idrott och lokalbokningar

Allmänhetens åkning på Sollentunavallen är inställd tills vidare.

Sollentunas idrottsanläggningar har fortsatt öppet. Föreningar som har verksamhet i anläggningarna har dock uppmanats att anpassa sina aktiviteter i enlighet med regeringens beslut om begränsningar av allmänna sammankomster och offentliga tillställningar samt att följa folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Ströbokningar av lokaler är från och med nu inte tillåtet. Alla tidigare bokningar som gjorts som inte är säsongsbokningar för barn- och ungdomsföreningar ska avbokas.

Däremot finns många utegym, löpspår och naturreservat i Sollentuna, som kan vara ett bra alternativ att motionera i.

Äldreboenden

Det är besöksstopp på särskilda boenden för äldre.

Seniorträffar och andra aktiviteter

Seniorträffarna i kommunen håller stängt tillsvidare för fysiska besök men erbjuder utomhusaktiviteter, digitala träffar och fikaträffar på telefon. Läs mer på solom.se

Träffpunkten Solstrålen för personer med funktionsnedsättning har anpassat verksamheten utifrån rådande läge och erbjuder aktiviteter utomhus.

Läs mer om vård, omsorg och stöd under covid-19 här.

Till nyhetsarkivet