Till navigation Till innehåll (s)
Kommun & Politik

Beslut om förändrad roll för AB SOLOM

Kommunfullmäktige tog 19 maj beslut om en förändrad roll för det kommunala omsorgsbolaget AB SOLOM. Det innebär bland annat att SOLOM kommer att konkurrensutsättas på lika villkor som övriga utförare.

Beslutet innebär i korthet att:

  • SOLOM kommer att konkurrensutsättas på lika villkor som övriga utförare. De avtal som är tecknade utan konkurrensutsättning kommer sägas upp. Kommunen kommer fortsatt ha möjlighet att ingå direktavtal med bolaget.
  • Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att ta fram en plan för att genomföra förändringen på ett tryggt och genomtänkt sätt.
  • Ny bolagsordning och ägardirektiv för AB SOLOM antas.

- Valfrihet för Sollentunaborna och en vård-omsorgsverksamhet som ska tillhandahållas till bästa kvalitet kommer fortsatt vara högt prioriterat. Att utförarna kan verka på lika villkor kommer att utveckla verksamheterna i positiv riktning, säger Anna-Lena Johansson (L), ordförande i vård- och omsorgsnämnden.

Bakgrund till beslut

Under de år AB SOLOM funnits har AB SOLOM och vård- och omsorgsnämnden/vård- och omsorgskontoret diskuterat villkor och ersättning för bolagets tjänster. En av orsakerna till det är att det ursprungliga beslutet tolkats på olika sätt. I syfte att tydliggöra spelreglerna för AB SOLOM och för att hantera bolagets ekonomi fick kommunledningskontoret i mars 2020 ett uppdrag.

Uppdraget innebar att, tillsammans med vård- och omsorgskontoret och AB SOLOM, tolka det beslut som kommunfullmäktige tog 2013 angående AB SOLOM:s övertagande av tidigare egenregiverksamheter. Det vill säga om bolaget är kommunens egenregiverksamhet eller om bolaget ska konkurrensutsättas på lika villkor. I uppdraget ingick även att beskriva konsekvenserna av de olika tolkningarna och lämna förslag på rekommendationer framåt.

Tidigare nyhet

 

 

Till nyhetsarkivet