Till navigation Till innehåll (s)
Historisk bild

Kommun & Politik, Uppleva & göra

Arkivens dag blir digital i år

Lördag den 12 november är det Arkivens dag, en dag som brukar betyda att det är öppet hus med filmvisning och föredrag i Sollentunas kommunarkiv. I år förbereder arkivet flytten tillbaka till det renoverade Turebergshuset och kan inte hålla öppet. Men det finns mycket att ta del av i det digitala arkivet och forskarsalen.

Sollentunas kommunarkiv omfattar över två kilometer handlingar, från tidigt 1500-tal fram till våra dagar. I vår digitala forskarsal kan du enkelt ta del av fotografier, textdokument, kartor, ritningar, filmer och ljudupptagningar från det gamla Sollentuna. Välkommen att utforska Sollentunas historia!

Digitala forskarsalen

Sollentuna kommunarkiv

Till nyhetsarkivet