Till navigation Till innehåll (s)
Porträttbild av Maria Orberson Töverud.

Rektor Maria Orberson Töverud är årets skolledare i Sollentuna.

Förskola & skola

Möt Maria Orberson Töverud, årets skolledare i Sollentuna

Maria Orberson Töverud är årets vinnare av skolledarpriset, en av kategorierna i Sollentunas lärarpris. Maria arbetar som rektor vid Rösjöskolan och prisas för sitt visionära ledarskap och arbete med att skapa starka samarbeten.

Hon började sin karriär i Sollentuna 2015 som biträdande rektor på Töjnaskolan. Därefter arbetade hon som rektor på Vaxmoraskolan, innan hon började som rektor vid Rösjöskolan. På Rösjöskolan har hon arbetat mer än två år och upplever att hon hittat rätt plats.

–  Jag går till jobbet varje dag med glädje. Varje dag ges jag tillsammans med skolledningen och medarbetarna på skolan möjligheten att vara med och bidra till förändring på riktigt.

Vårt uppdrag är att säkerställa att vi skapar de bästa förutsättningarna för elevernas livslånga lärande. Att tillsammans tycka att det är viktigt på riktigt och våga ifrågasätta oss själva och om det vi gör är det bästa eller om vi faktiskt måste förändras. Det kräver mod, ansvar, engagemang och det omges jag av varje dag på Rösjöskolan av både elever och skolans medarbetare. Jag är verkligen på rätt plats just nu, säger Maria Orberson Töverud.

I motiveringen beskrivs att du genom samarbeten med stödfunktioner i skolan och med samverkansparter arbetar för att elever och deras familjer får det stöd de behöver - berätta mer, varför är det viktigt?

– All forskning visar att samverkan mellan hem, skola och andra stödfunktioner ger stor effekt på elevernas kunskapsutveckling, framför allt för elever som kommer från strukturellt missgynnade områden eller som har mer behov av stöd. Genom att kommunens olika verksamheter och funktioner har elevens bästa i centrum så kan vi skapa ännu bättre förutsättningar. Denna typ av samverkan sker inte av sig självt utan jag tänker att jag har en viktig roll att fylla och aktivt bidra till den typ av samarbete som krävs, förklarar Maria.

Har du bestämt vad du ska lägga dina prispengar på?

– Jag funderar på någon typ av kompetensutveckling som kan gynna Rösjöskolans utveckling, avslutar Maria Orberson Töverud.

Juryns motivering

Maria Töverud kombinerar personligt engagemang för varje elev med en tydlig vision för Rösjöskolan. Genom att visa hög tilltro till sina medarbetare skapar hon en kultur av förtroende och uppmuntran, vilket möjliggör en ständig utveckling av undervisningskvaliteten. Marias skicklighet i att synliggöra och marknadsföra skolan som det självklara valet bygger stolthet och sammanhållning bland elever och personal, särskilt viktigt i ett område med stora socioekonomiska skillnader.

Genom att bygga starka samarbeten med stödfunktioner inom skolan och med externa samverkansparter arbetar hon för att elever och deras familjer får det stöd och hjälp de behöver. Hon står ut som en ledare som är dedikerad till att skapa en inkluderande och framgångsrik skolmiljö.

Maria strävar också efter att göra skolan till en plats där alla elever känner sig värderade och motiverade att nå sin fulla potential. Med sitt tydliga, modiga och visionära ledarskap har Maria Töverud skapat en miljö där både elever och lärare kan växa.

Om lärarpriset

Sollentuna kommun varje år ut pris till årets lärare. Priset delas ut i kategorierna; hållbarhet, digitalisering, tillgänglighet, barn och elevpriset och årets skolledare. Vinnarna utses av en jury som intervjuar alla finalister om lärande och undervisning. De som vinner får en summa att använda till kompetensutveckling. Till årets lärarpris inkom över cirka 200 stycken nomineringar.

Sollentuna kommuns lärarpris

Till nyhetsarkivet