Till navigation Till innehåll (s)
All inclusive
Förskola & skola

Sollentunaskolor besökte Tyskland

Förra veckan besökte 26 elever från Runbackaskolan och Edsbergsskolan Georg Christoph Lichtenberg Schule i Tyskland, genom EU:s utbytesprogram ERASMUS+. Syftet var att lära av varandra och utbyta erfarenheter kring inkludering och digitala verktyg.

Det tvååriga projektet ”All Inclusive” kring inkludering i utbildning har med anledning av Covid-19 blivit ett treårigt projekt. Förra veckan besökte en grupp av 26 elever Kassel i Tyskland. Elever från Edsbergsskolan och Runbackaskolan besökte Georg Christoph Lichtenberg schule. På grund av pandemin har arbetet präglas av virtuell arbete och intensiva utbytesbesök tidigare i år. Nu summeras arbetet för projektet med elevernas uppvisning av deras resultat.

Avslutande projektkonferens

Om två veckor så sker en avslutande konferens med summering och slutsatser av den tvååriga partnerskapsprojektet. En mindre delegation deltar från Sollentuna i Kassel som inbjuder utbildare och skolmyndigheter i regionen till workshops om bl.a. metodutveckling med inkludering av svagare och högpresterande elever samt digitala verktyg i virtuellt arbete över gränserna. Inför slutredovisningen av projektet ingick även en skrivuppgift till respektive representanter för Erasmus+ programmen.

Värdefullt att utbyta erfarenheter

Inför besöket hade lärare och elever utbytt erfarenheter kring hur de jobbar med inkludering och digitala verktyg på de olika skolorna. Eleverna har även jobbat i olika ämnesgrupper, bland annat engelska, matte, NO och bild. De har träffats online, varje vecka, för att jobba med sina projekt. Eftersom all kommunikation sker på engelska har eleverna samtidigt fått möjlighet att utveckla sina språkkunskaper.

Under vistelsen bodde de svenska eleverna hemma hos de tyska eleverna som deltar i projektet. Den här typen av internationellt samarbete ger både elever och lärare värdefull erfarenhet och inblick i olika kulturer.

Om Erasmusprogrammet

Erasmusprogrammet är EUs program för internationellt samarbete och utbyte inom utbildning, ungdom och idrott. Erasmusprogrammet är tänkt att fungera som ett verktyg för att stärka tillväxt, sysselsättning samt främja social rättvisa och inkludering för att på så vis bidra till EU:s utbildningsstrategi.

Erasmusprogrammet

Till nyhetsarkivet