Till navigation Till innehåll (s)
FoodJams
Förskola & skola

Sollentuna medverkar i projekt för klimatsmart mat i skolan

Sollentuna är en av fyra kommuner i Sverige som deltar i projektet FoodJams som drivs av Klimatkommunerna. Syftet är att påskynda omställningen till mer svenskodlad växtbaserat protein i skolmåltider som även blir favoriter bland eleverna. Projektet avslutas 2024.

Idag är utbudet av växtbaserade produkter med bra proteinkvalitet begränsat. Forskningsprojektet FoodJams vill öka de produkter som har låg klimatpåverkan och som underlättar för kockar att laga maträtter som blir favoriter hos eleverna.

FoodJam på Tegelhagens skola

För att väcka nyfikenhet och kreativitet och för att att utveckla måltider som blir inslag i skolornas matsedlar träffas i dag kockar från vår upphandlade måltidsleverantör Compass Groups för att laga mat i Tegelhagens skolkök. Vid matlagningsträffen deltar också personal från skolan och representanter från ledningen i Compass Group. I nästa steg involveras även elever från skolan.

- Detta är ett viktigt steg för att fortsätta utveckla vårt hållbarhetsarbete i Sollentunas skolor och förskola. Detta projekt gör att vi kan laga ännu mer god och klimatsmart mat till våra barn och elever i Sollentuna. Vår medverkan kommer även att öka kunskapen om gott och näringsrikt protein från växter i alla våra skolor och förskolor säger, Soley Aksöz Lithborn (M), ordförande i utbildningsnämnden.

Deltagarna delas in i grupper som får råvaror och receptförslag. De får i uppdrag att utveckla recepten. Rätterna dukas sedan upp till en buffé och avnjuts av deltagarna.  Efter genomfört FoodJam utvärderas tillfället av deltagarna tillsammans med projektgruppen och recepten utvecklas och anpassas efter feedback.

- Vi är mycket glada över att Tegelhagens skola får delta i det här projektet och vi tycker att det ska bli mycket spännande att få vara med och ta fram nya maträtter som eleverna tycker och som påverkar klimatet positivt säger, Helena Åhman, rektor på Tegelhagens skola.

Minska växthusgasutsläpp från mat

Genom att medverka i FoodJams närmar vi oss ett klimatneutralt Sollentuna. Sollentunas skolor ska minska växthusgasutsläpp från mat. Olika råvaror har olika stor klimatpåverkan, genom att servera mer svenskproducerade växter kan utsläppen minska betydligt. Dessutom är baljväxter nyttiga; genom sitt relativt höga innehåll av kostfiber och vitaminer har de positiva hälsoeffekter.

Om forskningsprojektet FoodJams

Projektet utvecklar och tillgängliggör ett forskningsbaserat material till kommuners måltidsorganisationer. Målet är att minska de offentliga måltidernas klimatpåverkan och att stimulera ökat inslag av lokalt odlade baljväxter.

För att kicka igång inspirationen anordnas ett FoodJam där representanter från medverkande organisationer träffas och utvecklar recept. Forskare, odlare, producenter med flera coachar deltagarna. Lokala odlare engageras för att diskutera utmaningar och lösningar. På så sätt bidrar projektet även till att skapa affärsmöjligheter för baljväxtodlare. Materialet sprids via en kampanj och lanseras på den FoodJamfestival som avslutar projektet 2024.

https://klimatkommunerna.se/

 

 

Till nyhetsarkivet