Till navigation Till innehåll (s)
Förskola & skola

Sollentuna kommun får del av Skolmiljarden

Sollentuna får 8,8 miljoner av Skolmiljarden som delas ut med anledning av covid-19. Bidraget syftar till att öka förutsättningen för alla barn och elever att få den utbildning de har rätt till, trots pandemin.

För att möta covid-19 beslutade regeringen att förstärka det statliga stödet till skolverksamheten, Skolmiljarden, med 1 miljard kronor 2021. Syftet med tillskottet är att bidra till goda förutsättningar för kommunerna att kunna ge alla barn och elever den utbildning de har rätt till, trots pandemin. Det är upp till varje kommun att själv bestämma hur pengarna ska användas för att trygga barnens rätt till utbildning.

  • Vi anser att det är mycket viktigt att pengarna delas rättvist och går till både våra grundskole- och gymnasieelever. Stödet är en del av alla andra insatser som Sollentuna Kommun har gjort och fortsätter göra under den här långa pandemin för att stötta våra skolor, lärare och elever, säger Soley Aksöz Lithborn (M) kommunalråd, ordförande i Utbildningsnämnden

Sollentuna kommun får 8 813 425 kronor av skolmiljarden. Detta innebär att varje skola får ett extra bidrag, preliminärt belopp 636 kronor för varje elev inskriven i verksamheten. Detta gäller förskoleklass till gymnasieskolan.. Stödet betalas ut till både kommunala och fristående verksamheter med barn och elever som är folkbokförda i Sollentuna. Det extra bidraget följer därmed den folkbokförda eleven till den skolplacering den har, i eller utanför kommunen. Bidraget betalas ut direkt till skolan, behöver således inte rekvireras. 

 

För fullständigt beslut och regelverk

Skolverkets information om bidraget

Till nyhetsarkivet